Virtuālā mobilitāte – kā tas bija?

Pagājušajā nedēļā, 18.01. – 22.01.2021, Ogres tehnikums organizēja projekta Erasmus+ projekta “PEACE & HUMAN RIGHTS & DIVERSITY & TOLERANCE”, Nr. 2018-1-IT02-KA229-048562_4, virtuālo mobilitāti.

Virtuālajā mobilitātē piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki no 5 partnervalstīm – Latvijas, Itālijas, Turcijas, Portugāles un Grieķijas.

Virtuālās mobilitātes laikā dalībnieki kopīgi izglītojās par tēmu “diskriminācija”, strādājot grupās gan kopā ar moderatoriem, gan patstāvīgi. Pirmajā dienā jaunieši un pedagogi no partnervalstīm iepazinās viens ar otru, Latvijas komanda prezentēja, kādas var būt diskriminācijas formas un diskriminācijas izpausmes ikdienā. Otrajā dienā partneru valstu dalībnieki iepazīstināja ar biežāk sastopamiem diskrimināciju veidiem katrā partnervalstī, bet trešajā dienā, izmantojot digitālos rīkus kahoot.it, mentimeter.com, quizziz.com, dalībnieki meklēja atbildes uz vienkāršiem un sarežģītiem jautājumiem, tika izprasta diskriminācijas ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti un kā diskriminācija izpaužas pandēmijas laikā. Mobilitātes ceturtajā dienā dalībnieki strādāja patstāvīgi savas valsts darba grupā, veidojot kampaņu par izvēlēto diskriminācijas formu. Galvenais kampaņas mērķis un uzdevums bija informēt cilvēkus par izvēlētās diskriminācijas formas esamību un pievērst tai uzmanību. Šo kampaņu dalībnieki prezentēja mobilitātes piektajā dienā. Kampaņa, kas tika veidota divās pēdējās dienās, kalpo kā vēstnesis zināšanām, ko mobilitātes laikā ieguvuši projekta dalībnieki.

Ogres tehnikuma audzēkņi kā savu kampaņu izveidoja TikTok video, kurš nu jau sasniedzis vairāk kā 4000 cilvēkus.

Projekta laikā ir īstenotas jau trīs mobilitātes, kuru laikā tika izzinātas tādas tēmas kā demokrātija, pilsoniskā iesaiste un imigrācija; 2020.gada pavasarī Ogres tehnikumam vajadzēja uzņemt viesus no partnervalstīm, iepazīstināt ar skolu un kopīgi izzināt tēmu “diskriminācija” – diemžēl Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ tas nebija iespējams, tāpēc tika pieņemts lēmums šo konkrēto mobilitāti īstenot virtuāli.

Lai arī sākumā gan Latvijas, gan partnervalstu pārstāvjiem bija bažas, kā varēs iesaistīt dalībniekus dažādās aktivitātēs, vai tās būs gana interesantas, lai noturētu visu uzmanību, tomēr, noslēdzoties virtuālajai mobilitātei, ikviens augsti novērtēja gan sagatavoto darba programmu, gan aktivitātes un īpašo noskaņojumu, par ko parūpējās Latvijas komandas pārstāvji: audzēkņi – Diāna Cerminiece, Evelīna Afanasjeva, Laura Keita Žuravļova, Luīze Anna Sproģe, Adrians Āboliņš, Tomass Juškāns; darbinieki – Anete Ozola, Aļona Lukašenoka, Anda Bimbere un Sigita Jasinska.