Profesora Ursa Haunsteina vizīte Ogres tehnikumā

 

Pagājušajā nedēļā 28. un 29. septembrī Ogres tehnikumā viesojās Linkolnas universitātes  un vairāku citu Lielbritānijas un Austrumeiropas universitāšu profesors un vairāku starptautisku organizāciju biedrs Prof. h.c. Dr. Urs Haunsteins. Profesora akadēmiskā interese ir  biznesa vadība, procesu vadība, optimizācija un efektivitāte, internacionalizācija, nākotnes izglītība un pedagoģija, pārmaiņu un transformācijas vadība.

Tiekoties ar Ogres tehnikuma izglītības programmas “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” audzēkņiem, profesors iedvesmoja jauniešus kļūt par savas dzīves un ģimenes, kopienas, valsts un  planētas veidotājiem, kas cieši sasaucas ar Starptautiskā bakalaurāta filozofiju. Uzņemties atbildību par pārmaiņām un sagatavoties tām. Tik strauji kā šobrīd pasaule nekad nav mainījusies, un tā mainīsies vienalga, vai mēs tam gatavosimies vai nē. Tāpēc noteikti būt labāk gataviem un pārmaiņas sākt ar sevi – saviem mērķiem, atbildību, dzīvesveidu, stilu.

Arī mācību process vairs nav iepriekšējais.  Šobrīd katrs audzēknis pats veido savu prasmju un kompetenču līmeni, protfolio, ar ko iziet lielajā dzīvē, un veidot savu karjeru, kļūt par atbildīgu un veiksmīgu cilvēku visās dzīves jomās.

Runājot ar pedagogiem un tehnikuma administrāciju,  profesors uzsvēra, ka gatavojam jauniešus dzīvei, par kuru mums pašiem vēl ir nepietiekoša informācija, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā mainās un mainīsies – spēja pilnveidoties, pārveidoties un pielāgoties būs vitāli nepieciešama. Tāpēc gan audzēkņiem,  gan pedagogiem jābūt gataviem  apstāties, izvērtēt situāciju un plānot soli pa solim nākotni. Audzēkņiem un pedagogiem, iesaistot vecākus, vietējo kopienu un sabiedrību, jāveido vienotu komandu, kas nepārtraukti mācās (“Life long learning”) un meklē radošus risinājumus izaicinājumiem, ko piespēlē  šodiena un rītdiena.

No audzēkņu un pedagogu atsauksmēm par profesora lekcijām:

  • “Lika aizdomāties par sava dzīves stila mainīšanu un domāšanu“,
  • “Labākā lekcija, kurā esmu bijis, daudz ko ieguvu, gribu, lai viņš (profesors Urs Hauenšteins) vairāk brauc uz mūsu skolu”,
  • “Nekad nav bijusi lekcija, kas tik ļoti likusi atvērt acis “.
  • “Svaigs viedoklis un redzējums uz notiekošo, globālāks ieskats.”,
  • “Noteikti ierosme labām idejām.”,
  • ‘Būtu interesanti arī tālāk palūkot- kā strādāt ar portfolio”.

 

Plānojam arī turpmāk sadarboties ar Prof. h.c. Dr. Ursu Hauenšteinu, lai tehnikumā ienestu pasaules un nākotnes elpu.