Viesi Ogres tehnikumā

2023.gada 1.martā Ogres tehnikumā viesojās kolēģi no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Lauksaimniecības Organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA) un Qualifications and vocational education and training development centre Lithuania (KPMPC). 

Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA) un Qualifications and vocational education and training development centre Lithuania (KPMPC) īsteno Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projektu profesionālās izglītības sektorā “Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs”.

Vizītes mērķis bija iepazīt Latvijas profesionālās izglītības virzību uz izcilību, profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar Nozaru ekspertu padomēm, izstrādājot profesionālās izglītības saturu, īstenojot metodisko jomu virsvadību un nodrošinot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi.

Ogres tehnikums direktore Ilze Brante un direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i./ Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska iepazīstināja viesus ar daudzveidīgajiem Ogres tehnikuma darbības virzieniem, īpašu uzmanību pievēršot audzēkņu darba vidē balstītu mācību nozīmei profesionālās izglītības atbilstības darba devēju prasībām nodrošināšanā. Viesus arī interesēja Ogres tehnikuma stratēģiskā attīstība, kura paredz, ka Ogres tehnikums plāno līdz 2027.gadam kļūt par nozaru izcilības un inovāciju centru mežsaimniecības, mašīnzinību (smago spēkratu mehāniķis) un elektronikas jomās.

Direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā Linda Puķīte viesus iepazīstināja ar Ogres tehnikuma pieredzi, īstenojot metodisko virsvadību Ogres tehnikumam noteiktajās metodiskajās jomās: mežsaimniecība, mašīnzinības (profesionālā kvalifikācija smago spēkratu mehāniķis), lauksaimniecība (biškopība, zivkopība), elektronika un vides dizains. Sadarbība notiek ar nozaru asociācijām, nozaru uzņēmumiem, nozaru ekspertu padomēm īstenojot pedagogu un audzēkņu tālākizglītību, profesionālo pilnveidi nozares semināros, profesionālās meistarības konkursos.

Ogres tehnikuma izglītības programmu nodaļu vadītāji Velga Kaļeiņikova, Pēteris Bitāns, Kārlis Ranga, Ineta Rumpētere un pedagogi sadarbībā ar audzēkņiem iepazīstināja viesus ar mācību procesa norisi Ogres tehnikumā, ļaujot viesiem izmēģināt profesionālo izglītību darbībā, piemēram, sniedzot interviju  Ogres tehnikuma video studijā.

Liels paldies par apmeklējumu! Katrs apmeklējums dod jaunu pieredzi Ogres tehnikuma attīstībā un pilnveidē!

Informāciju sagatavoja Ilze Brante, Ogres tehnikuma direktore.