Vecāku diena programmai “Starptautiskais bakalaurāts karjeras izglītībā

Ogres tehnikumā jau no 2020. gada janvāra tiek realizēta programma  “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā”. 2024.gada 1. martā tehnikumā  tikās programmas audzēkņi, vecāki un pedagogi. Tehnikuma direktore Ilze Brante informēja klātesošos par turpmākajiem sadarbības skolu plāniem – dibināt kopīgu Baltijas valstu starptautiskā bakalaurāta skolu apvienību.

Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja un uzņēmējdarbības vadības skolotāja Sigita Jasinska iepazīstināja ar pašu audzēkņu atsauksmēm par programmu. Kopīgi strādājot izpratām programmas filozofiju un metodiku, mēģinājām saskatīt sakarības ģimenes un programmas vērtībās, iepazinām mācību priekšmetu apguves pieejas, kopīgi izbaudījām jaunradi un sadarbības iespējas. Tāpat vecāki izmantoja iespēju konsultēties ar pedagogiem par programmas apguves termiņiem, prasībām un izaicinājumiem.

Viena no programmas vērtībām ir atvērtība un sadarbība ar vecākiem un sabiedrību, jo tikai kopā varam sniegt audzēkņiem drošības sajūtu un vidi, kas pilnveido.