Uzvar darītājs!

Šī gada 22. martā Ogres tehnikumā norisinājās Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas ar struktūru Mašīnzinības profesionālās izglītības kokapstrādes nozares profesijas Mēbeļu galdnieks meistarības konkurss. Konkursā piedalījās Ogres tehnikuma mēbeļu galdnieka profesijas 1. kursa 22 audzēkņi. 

Konkursantiem tika dots uzdevums – izgatavot “Skrūvju kasti” atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, ievērojot šāda tipa izstrādājuma funkciālo nozīmi. Ar šo uzdevumu dalībnieki veiksmīgi tika galā. 

Viens no konkursa organizatoru mērķiem bija noskaidrot Ogres tehnikuma 4 labākos kandidātus dalībai Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kokapstrādes nozares profesiju profesionālās meistarības konkursā “Krēsls 2023”, kas notiks 2023.gada jūnijā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Šo godu, pārstāvēt Ogres tehnikumu Latvijas mēroga konkursā ieguva :

1.vietas ieguvējs – Andrians Averjanovs;

2.vietas ieguvējs – Zigurds Ulass;

3.vietas ieguvējs – Reinis Pāns;

4.vietas ieguvējs – Andis Mārtiņsons.

Pārējie konkursa dalībnieki saņēma pateicības rakstus par dalību Ogres tehnikuma organizētajā konkursā. 

Paldies profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem Jānim Saulītim un Mārtiņam Slagunam par konkursa organizēšanu.

Veiksmi nākamajā konkursā!

 

Sanita Šerpa

Pedagogs karjeras konsultants