Uzsākam īstenot Erasmus+ projektu “Learn for life – Dare for more”

Dalībai Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Learn for life – Dare for more”, Līguma Nr. 2020-1-BG01-KA229-079217_4, virtuālajā mobilitātē, kas norisinās no 2021. gada 26. maija līdz 1. jūnijam, apstiprināti 9 audzēkņi – Oskars Šķiņķis, Agnese Avotiņa, Artis Zakrevskis, Dāvids Novikovs, Justīne Barinska, Kate Ketlīna Eiduka, Lelde Nebare, Una Jakobsone un Verners Grandbergs.

Sakām lielu paldies ik katram, kurš izrādīja interesi un pieteica savu dalību konkursam!

Jaunieši jau aktīvi darbojas Bulgārijas projekta partnera organizētajā virtuālajā mobilitātē – piedalās radošajās darbnīcās, kurās gatavo bulgāru tradicionālos ēdienus un iegūst citas vērtīgas prasmes.

Mobilitātes pirmajā dienā projekta partneri no Igaunijas, Rumānijas, Turcijas, Bulgārijas un Latvijas iepazīstināja ar savu valsti un pārstāvēto skolu, kā arī, caur saliedēšanās aktivitātēm, iepazinās viens ar otru.

Nākamajās dienās plānotas darbnīcas, kas attīsta līderismu un veicina komandas darbu.

Šī ir projekta pirmā mobilitāte un mēs ļoti ceram, ka nākamās varēs īstenot jau klātienē!