Uzņēmējspēju kompetences apguves sertifikāts

Pirmo gadu Latvijā, audzēkņiem bija iespēja kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu un iegūt Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi.
Sertifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tās skolēniem sniegs dažādas priekšrocības stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa virzienu studiju programmas.
28. jūnijā, četri Ogres tehnikuma audzēkņi: Lāsma Derkača, Gabriela Polence, Mārtiņš Juris Bisenieks un Monta Bergmane, izmantoja iespēju un ieguva šo sertifikātu.
Lepojamies.