Tu neesi viens – izvērtēšana

Š.g. 2. decembrī projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ogres novadā”, Nr. VP2021/4-18, ietvaros Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde īstenoja atvērtās diskusijas pasākumu “Tu neesi viens”. Ar pieredzes un iedvesmas stāstiem pasākuma laikā dalījās latviešu influenceri un mentālās veselības specialistes. Lai izvērtētu un apkopotu projekta laikā padarīto – to, kas izdevies un kam būtu jāpievērš uzmanība nākotnē, 15. decembra pēcpusdienā tika organizēta pasākuma “Tu neesi viens” izvērtēšana. 

Kopā ar projekta dalībniekiem, pašpārvaldi un projekta mentoru tika izvērtēti aptaujas dati – mentālās veselības aktualitāte, un Ogres tehnikuma audzēkņu un darbinieku viedokļi pirms un pēc pasākuma, kā arī kopīgi tika apskatīti pasākuma ieraksti, lai vēlreiz aplūkotu svarīgāko no atvērtās diskusijas laikā iegūto informāciju. 

Ogres tehnikuma pašpārvaldes jaunieši ir iniciatīvas pilni strādāt pie mentālās veselības tēmas aktualizēšanas, veicinot veselīgu, saliedētu un cieņpilnu mikroklimatu.

 

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023. gadam ietvaros