Informatīvās dienas tiešsaistē

16.03.2022. plkst. 11:00-11:45

 

LINKS UZ TIEŠSAISTI: 

https://us02web.zoom.us/j/2583136999?pwd=dWZEWFZkR292Ykl3YkdveVdsUGRZUT09
Meeting ID: 258 313 6999
Passcode: 2022

 

DARBA KĀRTĪBA:

11:00 OGRES TEHNIKUMA DIREKTORES I.BRANTES UZRUNA

11:10 VIDEO APSKATS PAR OGRES TEHNIKUMU

11:13 MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA OGRES TEHNIKUMĀ

DIREKTORES VIETNIECE IZGLĪTĪBAS UN PRAKTISKO MĀCĪBU JOMĀ I.DZIRKALE

11:20 MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA OGRES TEHNIKUMA PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETĀ RANKĀ

Direktores vietniece metodiskajā darbā  L.Ozoliņa

11:25 IZGLĪTOJAMO PERSONĪBAS IZAUGSMES IESPĒJAS OGRES TEHNIKUMĀ

Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītība jomā S.Jasinska

11:35 IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā B.Liepiņa

11:40 JAUTĀJUMI UN ATBILDES

TIEŠSAISTES ATVĒRTO DURVJU DIENA

DIZAINA UN MĀKSLAS NODAĻA

17.03.2022. plkst. 12:00-13:00

29.03.2022. plkst. 17:00-18:00

 

LINKS UZ TIEŠSAISTI 

https://us02web.zoom.us/j/2583136999?pwd=dWZEWFZkR292Ykl3YkdveVdsUGRZUT09
Meeting ID: 258 313 6999
Passcode: 2022

 

DARBA KĀRTĪBA:

12:00-12:05 MĀCĪBU PROCESS DIZAINA UN MĀKSLAS NODAĻĀ
DIZAINA UN MĀKSLAS NODAĻAS VADĪTĀJA VELGA KAĻEIŅIKOVA

12:05-12:10 RE, GRAFIKAS DIZAINERI!
AR PROFESIJU IEPAZĪSTINA PEDAGOGI DACE RUNČA, LINDA GOBETA UN AUDZĒKŅI

12:10-12:15 AUDIOVIZUĀLĀ DIZAINA PROFESIJAS APSKATS.

STĀSTA UN RĀDA PEDAGOGS ARMANDS PUČS

12:15-12:25 ABSOLVENTU VEIKSMES STĀSTI.
PAR TĀLĀKAJĀM GAITĀM STĀSTA MATEJS JAKOVĻEVS UN DIĀNA CERMINIECE

12:25-12:35 KAS IR VIDES DIZAINS?
ATBILDI SNIEDZ PEDAGOGS SANITA MŪRMANE-MIĶELSONE UN 4.KURSA AUDZĒKNE, SKILLSLATVIA2021 SUDRABA MEDAĻAS IEGUVĒJA ENDIJA BARKOVSKA

12:35-12:40 KAS IR INTERJERA DIZAINS?
STĀSTA UN RĀDA PEDAGOGS KRISTĪNE BICĀNE, AUDZĒKŅI PAPILDINA UN ATBILD UZ JAUTĀJUMIEM KAS, KAM, KĀPĒC?

12:40-12:45 KĀDAS IR AUDZĒKŅU IESPĒJAS ATTĪSTĪT SAVAS SPĒJAS UN KARJERU. PIEREDZĒ DALĀS OGRES TEHNIKUMA AUDZĒKŅU PAŠPĀRVALDES EKSPREZIDENTS KRISTIĀNS GRAUDIŅŠ

12:45-12:50 KO DARA VIDEOOPERATORS?
ATKLĀJ PEDAGOGI TOMS EZERIETIS, RAIVO BALODIS, DĀVIS DREIMANIS

12:50-12:55 VAI DIZAINS GLĀBS PASAULI?
JAUTĀ UN SKAIDRO LATVIJAS DIZAINERU SAVIENĪBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE, BARBARA FREIBERGA

12:55-13:00 JAUTĀJUMI UN ATBILDES

TIEŠSAISTES ATVĒRTO DURVJU DIENA

VIESMĪLĪBAS UN RESTORĀNU PAKALPOJUMU NODAĻA

21.03.2022. plkst. 12:00-13:00

 

LINKS UZ TIEŠSAISTI 

https://us02web.zoom.us/j/2583136999?pwd=dWZEWFZkR292Ykl3YkdveVdsUGRZUT09
Meeting ID: 258 313 6999
Passcode: 2022

 

DARBA KĀRTĪBA:

12:00-12:10 MĀCĪBU PROCESS VIESNĪCU UN RESTORĀNU PAKALPOJUMU NODAĻĀ
VIESNĪCU UN RESTORĀNU PAKALPOJUMA NODAĻAS VADĪTĀJA I.RUMPĒTERE

12:05-12:10 ABSOLVENTA PIEREDZES STĀSTS
OGRES TEHNIKUMA ABSOLVENTS, LLU STUDENTS DĀVIS ZAICEVS

12:10-12:20 AUDZĒKŅU IESPĒJAS UN DALĪBA KONKURSOS, MĀCOTIES OGRES TEHNIKUMĀ
OGRES TEHNIKUMS 4. KURSA AUDZĒKNE JEKATERINA JEPIFANOVA

12:20-12:30 UZŅĒMUMU SADARBĪBA AR VIESNĪCU UN RESTORĀNU PAKALPOJUMU NODAĻAS AUDZĒKŅIEM DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANĀ
VIDEO “SADARBĪBA AR SIA MOGOTEL VIESNĪCU WELLTON RIVERSIDE SPA HOTEL”

12:30-12:40 GALDA KLĀJUMA UN ĒDIENU PIEDĀVĀJUMA PREZENTĀCIJAS MĀKSLA
VIDEO

12:45-12:50 JAUTĀJUMI UN ATBILDES

TIEŠSAISTES ATVĒRTO DURVJU DIENA

DATORIKAS, ELEKTRONIKAS UN ADMINSTRATĪVĀ DARBA NODAĻA

22.03.2022. plkst. 12:00-13:00

 

LINKS UZ TIEŠSAISTI 

https://us02web.zoom.us/j/2583136999?pwd=dWZEWFZkR292Ykl3YkdveVdsUGRZUT09
Meeting ID: 258 313 6999
Passcode: 2022

 

DARBA KĀRTĪBA:

12:00-12:05 MĀCĪBU PROCESS DATORIKAS, ELEKTRONIKAS UN ADMINISTRATĪVĀ DARBA NODAĻĀ
DATORIKAS,ELEKTRONIKAS UN ADMINSTRATĪVĀ DARBA NODAĻAS VADĪTĀJS P.BITĀNS

12:05-12:10 DATORSISTĒMU TEHNIĶIS
ABSOLVENTA VEIKSMES STĀSTS

12:10-12:15 KĀPĒC IR VĒRTS MĀCĪTIES OGRES TEHNIKUMĀ PAR ELEKTRONIKAS TEHNIĶI?
SIA “LEXEL FABRIKA” PĀRSTĀVIS

12:15-12:25 OGRES TEHNIKUMA AUDZĒKŅU STĀSTĪJUMS PAR TEORĒTISKAJĀM UN PRAKTISKAJĀM NODARBĪBĀM
VIDEO

12:25-12:30 KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS
ABSOLVENTA VEIKSMES STĀSTS
OGRES TEHNIKUMA PROJEKTU VADĪTĀJA M. BERGMANE

12:30-12:35 KĀPĒC IR VĒRTS MĀCĪTIES OGRES TEHNIKUMĀ PAR GRĀMATVEDI?
ABSOLVENTA VEIKSMES STĀSTS
SIA “LAIMES BRĪDIS” VADĪTĀJA S. SILOVA

12:35-12:45 AUDZĒĶŅU IESPĒJAS UN DALĪBA KONKURSOS, MĀCOTIES OGRES TEHNIKUMĀ
1.UN 3.KURSA AUDZĒKŅI

12:45-12:50 JAUTĀJUMI UN ATBILDES

TIEŠSAISTES ATVĒRTO DURVJU DIENA

Mežsaimniecība, kokizstrādājumi un mašīnzinības

24.03.2022. plkst. 12:00-13:00

 

LINKS UZ TIEŠSAISTI 

https://us02web.zoom.us/j/2583136999?pwd=dWZEWFZkR292Ykl3YkdveVdsUGRZUT09
Meeting ID: 258 313 6999
Passcode: 2022

 

DARBA KĀRTĪBA:

12:00-12:05 MĀCĪBU PROCESS MEŽSAIMNIECĪBAS, KOKIZSTRĀDĀJUMU UN MEDĪBU NODAĻĀ
MEŽSAIMNIECĪBAS, KOKIZSTRĀDĀJUMU UN MEDĪBU NODAĻAS VADĪTĀJS K.Ranga

12:05-12:15 MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS
ABSOLVENTA, LLU STUDENTA, PEDAGOGA JĀŅA KRISTERA LOČA VEIKSMES STĀSTS, OGRES TEHNIKUMĀ IEGŪTĀ PIEREDZE UN ATZIŅAS

12:15-12:25 MĀCĪBU PROCESS KOKIZSTRĀDĀJUMU NODAĻĀ. KĀPĒC JĀMĀCĀS PAR MĒBEĻU GALDNIEKU VAI NAMDARI?
ABSOLVENTA, PEDAGOGA MĀRTIŅA SLAGUNA VEIKSMES STĀSTS PAR PIEREDZI OGRES TEHNIKUMĀ

12:25-12:35 OGRES TEHNIKUMA AUDZĒKŅU PRAKTISKO NODARBĪBU DEMONSTRĒJUMS
VIDEO

12:35-12:45 SPĒKRATU MEHĀNIĶIS
SPĒKRATU MEHĀNIĶU APAKŠPROGRMMAS VADĪTĀJS A.TILAKS

12:45-13:00 MEŽA MAŠĪNU OPERATORS.
KĀPĒC IR VĒRTS MĀCĪTIES ŠO PROFESIJU?
SIA “NIEDRĀJI MR” PĀRSTĀVIS P.ELSTS
OGRES TEHNIKUMA UN LLU ABSOLVENTS,MEŽA MAŠĪNU INSTRUKTORS D. ALKSNIS

13:00-13:10 JAUTĀJUMI UN ATBILDES