Tavas ārpusstundu iespējas Ogres tehnikumā

14. septembrī visu pirmo kursu audzēkņiem bija lieliska iespēja uzzināt par ārpusstundu iespējām tehnikumā.

Jaunieši tikās ar Audzēkņu pašpārvaldi, uzzināja par gaidāmajiem pasākumiem, kā arī informāciju kā var pieteikties – sagatavojot īsu raksturojumu par sevi, pasākuma plānu un visi jaunie dalībnieki gaidīti 4. oktobrī plkst. 16:00, konferenču zālē.

Interešu izglītības kolektīvi jau tiekas ar jaunajiem dalībniekiem.

*Tautisko deju kolektīvs  – pirmdienās, trešdienās no plkst. 17.00, multifuncionālā halle, skatuve.

*Vokālais ansamblis – otrdiena, ceturtdiena no plkst. 17.00, 134. kabinets.

*Koris – otrdiena, ceturtdiena no plkst. 16.00, multifunkcionālā halle, 2. stāvs.

*Instrumentālais ansamblis  – otrdiena, ceturtdiena no plkst. 17.00, multifunkcionālā halle, 2. stāvs.

 

Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā

Armanda Auziņa