Sveicam 2023./2024. mācību gada izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” absolventus un pedagogus

Ar gandarījuma sajūtu par izstrādātiem un aizstāvētiem noslēguma darbiem – dārza teritorijas labiekārtošanas projektiem – profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” absolventi un pedagogi 2024. gada 13. jūnijā ieradās Ogres tehnikumā, lai svinīgi atzīmētu mācību noslēgumu.

Izglītības dokumentus – apliecības par profesionālās pilnveides izglītību – izsniedza Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un direktores  vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibu Liepiņa, izsakot atzinību par kvalitatīvi izstrādātajiem projektiem un izturību aizvadīto 8 mācību mēnešu laikā, kā arī pateicās pedagogiem Ilvai Ozolai, Ivetai Ozolai, Ilzei Ozolai un Laurim Kalniņam par sadarbību un ieguldīto darbu programmas īstenošanā.

Arī mācību dalībnieki izteica pateicību Ogres tehnikumam un pedagogiem par sniegtajām zināšanām, atzīstot, ka mācības nebija vieglas, taču pateicoties pedagogu atbalstam un uzmundrinājumam, grūtības tika pārvarētas un ir gandarījums par paveikto.

Vēlam absolventiem saglabāt neatlaidību un degsmi izstrādāto projektu īstenošanā un sveicam pedagogus ar kārtējo veiksmīgi īstenoto mācību grupu!

 

Projektu vadītāja Monta Bergmane