Starptautiskā bakalaurāta audzēkņi dodas uz Rāmkalniem

Piektdien 13. oktobrī Starptautiskā bakalaurāta audzēkņi viesojās  SIA Rāmkalni.  Rīts iesākās Rāmkalnu sukāžu rūpnīcā, kas ir lielākā sukāžu ražotne Baltijā. Uzņēmuma pārstāve Liene izrādīja ražošanas procesu – no ogu un augļu ienākšanas rūpnīcā līdz gatavai produkcijai, kā arī pastāstīja, ka 2009. gada krīze pamudināja uzņēmumu nepadoties, bet meklēt jaunus virzienus, kā attīstīties. Gadu gaitā ir izveidojusies sukāžu rūpnīca, kas piedāvā augstas kvalitātes bioloģiski tīrus augļus un ogas, kā arī pastilas un dzērienus.

Uzņēmums lielāko daļu no pārstrādei paredzētajiem produktiem audzē paši, tikai daļa tiek iepirkta no citiem Latvijas zemniekiem. Iepazīstoties ar visu ražošanas ciklu, audzēkņiem bija iespēja arī pašiem iemēģināt roku pastilu gatavošanā un gatavās produkcijas degustēšanā. Nobeiguma sarunā uzņēmuma vadība atklāja, ka darbiniekos visaugstāk vērtē godīgumu, lojalitāti un vēlmi strādāt, kas noteikti sasaucas arī ar Starptautiskā bakalaurāta un tehnikuma audzēkņu  vērtībām.

Pēc rūpnīcas apmeklējuma audzēkņus gaidīja jauni pārbaudījumi – komandas saliedēšanās pasākums mežā, kurus var izpildīt tikai savstarpēji sadarbojoties, uzticoties un palīdzot viens otram. Saņemot uzdevumus, jaunieši bija pārdomu pilni un neticēja, ka tas vispār ir iespējams, bet, kā atzīmēja instruktors Mārtiņš – “acis darba izbijās, rokas darba nebijās, zinājās padarīt”, visi kopā, atbalstot gan fiziski, gan garīgi, finišā nokļuva.

Pēc trases pieveikšanas instruktori atzina, ka tādu grupu nemaz tik bieži nenākas sastapt – jaunieši viens otru atbalstīja, uzticējās, palīdzēja un meklēja kopīgu risinājumu. Arī mēs, pedagogi, pievienojāmies instruktoru novērojumiem.  Paši audzēkņi bija gandarīti par paveikto un ieteica arī turpmāk domāt par pasākumiem, kas vieno un saliedē, veicina savstarpējo sadarbību un komunikāciju, attīsta kritisko domāšanu, sekmē dzīves prasmju apguvi un dažādu risinājumu meklēšanu.