Smago spēkratu mehāniķis

Nozares profesiju karte

Nozares_karte_Metālapstrādes_mašīnbūves_un_mašīnzinību _auto_un_spēkratu_jomā
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesiju karte

Profesiju standarti

Profesijas_standarts_spēkratu_mehāniķim
Spēkratu mehāniķa profesijas standarts
Profesijas_standarts_spēkratu_atslēdzniekam
Spēkratu atslēdznieka profesijas standarts

Paraugprogramma / programma

Paraugprogramma_smago_spēkratu_mehāniķim_smago_spēkratu_atslēdzniekam
Profesionālās Izglītības programmas “Mašīnzinības” paraugprogramma

Aprobācijas gaita

protokols_SM_06_2021
Mašīnzinības protokols nr.1
protokols_SM_06_2021_1
Mašīnzinības protokols nr.2