Skolotāju diena Ogres tehnikumā

Šī gada 4. oktobrī Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde bija sagatavojusi pārsteigumu pedagogiem, kā arī darbiniekiem. Pašpārvaldes dalībnieki cepa pīrādziņus un kēksiņus pedagoģes Gitas Kalnaģeidānes pavadībā, kā arī organizēja pasākumu gan Ogres tehnikuma pedagogiem, gan darbiniekiem: visi tika sagaidīti pie ieejas multifunkcionālās hallē ar pašu veidotām, roku rakstītām apsveikumu kartiņām. Pasākumu atklāja audzēkņu pašpārvaldes prezidents Kristiāns Graudiņš 4ID un pašpārvaldes prezidenta vietniece Amanda Ieva Tutāne 3MD-2, pēc kuru runas tika rādīts Oskara Šķiņķa 2VO un Ingusa Iļjučonoka 2VO veidotais video sveiciens. Pasākuma dalībniekiem arī tika uzdoti vairāki atjautības uzdevumi, kurus sagatavoja Karīna Orlova 2VO. Pēc runu klausīšanās un prāta asināšanas visi izkustējās Annijas Kļaviņas 2VO un Ingusa Iļjučonoka 2VO pavadībā, bet pasākuma laikā muzikālo sveicienu sniedza Denijs Jorens Grieze 4MT. Pirms pīrādziņu un kēksiņu testēšanas, pedagogi un darbinieki piedalījās loterijā, kur galvenajā balvā bija audzēkņu pašpārvaldes fotogrāfija ar parakstiem. Šo balvu ieguva grāmatvede Silvija Vanaga. 

Paldies visiem pedagogiem un darbiniekiem par atsaucību un piedalīšanos gan pasākuma veidošanā, gan norisē!

OT audzēkņu pašpārvalde