Sirsnīgi sveicam Valsts svētkos!

2022. gada 16. novembrī Ogres tehnikuma kolektīvs svētku noskaņās baudīja Latvijas Republikas 104. gadadienu.

Direktore Ilze Brante atklāja pasākumu un atgādināja par Latvijas vērtībām, rosinot katru aizdomāties par savu lomu valstī, jo tikai visi kopā mēs veidojam Latvijas nākotni. Savukārt izglītības programmas “Datorsistēmas” 1. kursa audzēknis Edgars Kuļiņičs ar valsts svētku uzrunu “Mana kā valsts prezidenta uzruna 18. novembrī” sveica Ogres tehnikuma kolektīvu Latvijas Republikas dibināšanas 104. gadadienā. 

Par īpašu svētku noskaņu parūpējās Ogres tehnikuma interešu izglītības kolektīvi: vokālais ansamblis, dalībnieki no instrumentālā ansambļa, koris un deju kolektīvs “Solis”. Paldies pedagogiem Lienei Grīnhofai, Dairai Dālei un Reinim Grīnhofam par jauniešu sagatavošu, iedvesmošanu un svētku sajūtas radīšanu.

Ogres tehnikumā mācās ļoti motivēti jaunieši, un šī bija diena, kad 127 audzēkņi saņēma atzinības par teicamiem mācību rezultātiem un atbildīgu attieksmi pret mācību darbu, veicinot Ogres tehnikuma atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā. Paldies par centību un ieguldījumu! 

No sirds sveicam svētkos – lai mums izdodas arī turpmāk būt tikpat gudriem, muzikāliem, iedvesmojošiem un stipriem!

Saules mūžu Latvijai!