Sigita Jasinska

Maģistra grāds sociālajās zinībās – vadībzinībās.
Kvalitātes vadības speciāliste.
Pedagoģiskais darba stāžs 20 gadi,
darbs ar projektiem – 15 gadi.
Dzīves moto: “Beigās noteikti viss būs labi.Ja kaut kas ir slikti, tātad tās vēl nav beigas” /Paulu Koelju/.

Sigita vienmēr cenšas atrast kopīgu valodu ar ikvienu un uzskata, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Strādājot ar jauniešiem, izmanto savu profesionālo pieredzi un piemērus, kā arī mācās pati. Patīk izaicinājumi un uzskata, ka darbs ar jauniešiem noteikti tāds ir, jo nemitīgi jāmudina audzēkņi domāt plašāk un ārpus rāmjiem.
Vaļasprieki: pavadīt aktīvi brīvo laiku kopā ar ģimeni, izzinot dabas takas.