Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ogres tehnikumā un Rankas struktūrvienībā kopumā 2020./2021. m.g. pirmajā semestrī īstenoti 68 individuālā atbalsta plāni, sniedzot 123 atbalsta pasākumus, kuros ietilps gan konsultatīvais atbalsts, gan ekonomiskais atbalsts.

Par projekta sniegto atbalstu interesi izrāda gan paši izglītojamie, gan vecāki, gan pedagogi uzrunājot izglītības iestādi un grupu audzinātājus.

Informāciju par projekta īstenošanu un iespējām saņemt atbalstu gan vecāki, gan izglītojamie var vērsties pie grupu audzinātājiem vai direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomas p.i. Luīzas Taubes, luiza.taube@ovt.lv.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs)
  • Kompensācija par:
    • sabiedriskā transporta biļetēm;
    • naktsmītnēm;
    • ēdināšanu.

Statistikas dati, par sniegto atbalstu 2020./2021. mācību gada I semestrī