Vocational online collaboration for active learning (VOCAL)

Nosaukums: “Vocational online collaboration for active learning” (VOCAL)

Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Ungārijas, Vācijas, Spānijas un Lietuvas īsteno Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektu “Vocational online collaboration for learning” Nr. 2016-1-HU01-KA202-022916. Projekta aktivitātes ietver starptautiskas apmācības un digitālo metožu izstrādi, kā arī tiešsaistes mācību aktivitātes. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 6 tiešsaistes mācību kursi un notiks divas apmācības pedagogiem no partnerorganizācijām, iekļaujot digitālās, sociālās un starpkultūru kompetences. Projektā ir pieejama informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) platforma ar mācību materiāliem par kvalitatīvu mācību līdzekļu digitalizāciju.

Projekta mērķis: veicināt atklātu sadarbību starp augstāko izglītības iestāžu pedagogiem un profesionālās izglītības pasniedzējiem, lai izstrādātu tiešsaistes sadarbības mācīšanās aktivitātes un mācību kursus dažādām mērķa grupām.

Projektā partneri:

 1. Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem
 2. Vytauto Didziojo Universitetas
 3. Universidad De La Iglesia De Deusto
 4. Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn
 5. Ogres tehnikums
 6. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija

Projekta ieviešanas periods: no 2016.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.oktobrim

Projekta finansējums: EUR 282 620,00

Pirmā starpvalstu tikšanās sanāksme notika Ungārijā, Budapeštā no 2016.gada 22.novembra līdz 2016.gada 23.novembrim.

Dalībnieki:

 1. Sandis Krapāns – projektu vadītājs
 2. Maruta Dreimane – pedagoģe

Tikšanās uzdevumi:

 •  iepazīšanās ar mērķiem, uzdevumiem un noteikumiem, īstenojot projektu;
 • projekta partneru prezentācijas;
 • iepazīšanās ar projekta sadarbības partneriem.

Pirmās īstermiņa apmācības pedagogiem notika Lietuvā, Kauņā no 2017.gada 8.maija līdz 2017.gada 12.maijam, kur piedalījās pedagogi un pedagoģiskie darbinieki no visām projektu partneru organizācijām.

Dalībnieki no Ogres tehnikuma:

 1. Maruta Dreimane – pedagoģe
 2. Jānis Brūveris – pedagogs
 3. Dace Runča – pedagoģe
 4. Ieva Kulmane – projektu vadītāja

Tikšanās uzdevumi:

 • ar dalībniekiem no Ungārijas, Vācijas, Spānijas, Lietuvas un Latvijas partnerorganizācijām strādāt kopā, lai uzsāktu veidot tiešsaistes mācību kursus;
 • izveidot dalībnieku profilus un mācīties strādāt e-platformā Moodle;
 • iesaistīties starpkultūru grupu darbā un meklēt atbilstošāko pieeju kursu organizācijai;
 • sadarbojoties ar kursa dalībniekiem, testēt izstrādātos materiālus un veikt dažādus apmācību uzdevumus Moodle platformā.

Otrās īstermiņa pedagogu apmācības notika Heilbronnā, Vācijā laikā no 2017.gada 18.septembra līdz 23.septembrim, kur piedalījās četri pedagogi no katras partnerorganizācijas puses.

 

Dalībnieki no Ogres tehnikuma:

 1. Maruta Dreimane – pedagoģe
 2. Toms Ezerietis – pedagogs
 3. Dace Runča – pedagoģe
 4. Ingrīda Barisa – pedagoģe

Tikšanās uzdevumi:

 • starptautiskās grupās strādāt un veidot tiešsaistes mācību kursus;
 • strādāt projekta e-platformā Moodle;
 • darboties starpkultūru grupu darbā, piedalīties un īstenot apmācību uzdevumus Moodlē.

Projektā VOCAL izstrādāta 2017.gada novembra ziņu lapa, kas apkopotā un īsā veidā informē par jaunumiem projektā.