Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” projekts „Free time activities in different interest groups”

Projekta mērķis: nodrošināt Ogres Valsts tehnikuma izglītojamajiem dalību apmaiņas projektā, kurā jaunieši dalīsies pieredzē, kā lietderīgāk un veselīgāk pavadīt savu brīvo laiku. Ar iegūto pieredzi un darba rezultātiem, kas radušies šīs nedēļas garumā, tiks iepazīstināti Portugāles bērnu nama bērni un Ogres Valsts tehnikuma izglītojamie, aicinot jauniešus izmantot savu brīvo laiku veselīgi un lietderīgi, kā arī iesaistīties dažāda veida aktivitātes un līdzīgos projektos.

Projekta norises vieta: Portugāle

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada maijs – 2012. gada oktobris.

Projekta piešķirtais finansējums: 13076.20 EUR

Ogres Valsts tehnikuma jaunieši pieredzes apmaiņas projektā Portugālē

Uzsākot jauno mācību gadu, no 10. līdz 16.septembrim, 12 Ogres Valsts tehnikuma jaunieši piedalījās apmaiņas projektā „Free time activities in different interest groups” (Nr. LV-11-E18-2012-R1) Tomar pilsētā, Portugālē.

Ogres Valsts tehnikuma un  Escola Profissional de Tomar skolas  jaunieši apmainījās ar   pieredzi, īstenojot  dažādas aktivitātes:

  • mācījāmies un paši mācījām gatavot nacionālos ēdienus un saldus našķus;
  • sporta dienā atbrīvojāmies no uzņemtajām kalorijām;
  • iepazinām pilsētu Tomar,  fotografējot ar senlaicīgiem „Pentax” fotoaparātiem. Pēc fotosesijas apguvām fotofilmas attīstīšanas prasmes un paši attīstījām savas fotogrāfijas;
  • piedalījāmies radošajās darbnīcās, kurās strādājām pie bukletu, plakātu, fotoalbumu un kopīga mākslasdarba radīšanas;
  • neiztikām arī bez kopīgas izdziedāšanās;
  • ciemojāmies bērnu centrā, dziedājām dziesmas, zīmējām un kopīgi gājām rotaļās;
  • kopā ar portugāļu grupu „Tuna”  uzstājāmies Tomar pilsētas centrā, dziedājām un dejojām.

Paldies par doto iespēju projekta finansējuma nodrošinātājiem – Valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”  un Ogres Valsts tehnikumam.