Schools Go Digital

Nosaukums: “SCHOOLS GO DIGITAL – MOBILE ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENTS”, Nr. 2018-1-IT02-KA229-047958_4

Projekta apraksts: Projekts veltīts digitālo ierīču, tajā skaitā mobilo telefonu, izmantošanai mācību procesā. Skolotāji un audzēkņi mācību stundās mobilo telefonu var izmantot, piemēram, lai pildītu pārbaudes darbus, anketas, video darbus, gan izmantotu kā novērtēšanas ierīci. Projektā piedalās pārstāvji no 5 dalībvalstīm – Maķedonijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Katra tikšanās reize veltīta, lai akcentētu konkrētu mācību priekšmetu – dabaszinātni, matemātiku, angļu valodu, informācijas tehnoloģiju – mācīšanai, izmantojot mobilās ierīces.

Projekta īstenošanas periods: no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam

Projekta mērķi: 1) veicināt tehnoloģiju izmantošanu mācībās; 2) dot iespēju pedagogiem piemērot inovatīvu praksi audzēkņu novērtējumā; 3) palielināt gan pedagogu, gan audzēkņu paļāvību tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā; 4) iegūt/padziļināt sapratni par mobilo aplikāciju izmantošanu mācību mērķiem; 5) radīt izmaiņas ikdienas mācību procesā katrā partneru izglītības iestādē.

Projekta finansējums: EUR 135938.00

Projekta partneri:

  1. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R.PIRIA” (Itālija)
  2. Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” (Rumānija)
  3. SOU Dobri Daskalov – Kavadarci (Maķedonija)
  4. OZEL KARABAGLAR OGUZHAN OZKAYA FEN LISESI (Turcija)

1 09/01/2019-14/01/2019

No 2019.gada 9.janvāra līdz 14.janvārim Izmirā, Turcijā notika pirmā šī projekta tikšanās, kurā piedalījās izglītības iestāžu pārstāvji no 5 dalībvalstīm – Maķedonijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Ogres tehnikumu pārstāvēja direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa, matemātikas skolotājas Aija Pinka un Kristīne Keivomeģe. Katra skola prezentēja savus digitālos mācību līdzekļus, Ogres tehnikums – www.e-klase.lv un www.uzdevumi.lv.

2 11/04/2019 – 17/04/2019

No š.g. 11.aprīļa līdz 17.aprīlim Ogres tehnikumā notika otrā projekta tikšanās, kurā no visām projekta partnervalstīm bija ieradušies gan audzēkņi, gan pedagogi. Ogres tehnikumu pārstāvēja sekojoši audzēkņi – Agris Grīnbergs, Indra Rudzīte, Kristiāns Graudiņš un Beāte Veinberga. Tika akcentēta digitālo ierīču izmantošana dabaszinātņu mācību priekšmetos.

Nākošās piecu valstu tikšanās paredzētas sekojoši: Rumānijā – 2019.gada oktobrī, Maķedonijā – 2020.gada februārī, Itālijā – 2020.gada maijā.

 

3 06/10/2019 – 12/10/2019

Rumānijā no 2019.gada 6.-12.oktobrim norisinājās ERASMUS + projekta “SCHOOL GO DIGITAL – MOBILE ASSESMENT TOOLS FOR STUDENTS” 3 mobilitāte. No Ogres tehnikuma piedalījās 3 pedagogi – Armanda Auziņa, Aija Pinka, Kristīne Keivomeģe un 4 audzēkņi, pašpārvaldes pārstāvji: Kristiāns Graudiņš, Beāte Veinberga, Agris Grīnbergs un Indra Rudzīte. Projekta ietvaros tika vadītas divas paraugstundas no Itālijas un Maķedonijas valstu komandām prezentējot kādus digitālos rīkus pedagogi var izmantot savās mācību stundās, nodrošināt dažādāku metožu pielietošanu.

4 24/02/2020 – 01/03/2020

Ceturtajā projekta mobilitātē, kura norisinājās Maķedonijā, SOU Ģimnāzijā “Dobri Daskalov” pilsētā Kavadarci 2020.gadā no 24.februāra līdz 1.martam, Ogres tehnikumu pārstāvēja 2 pedagogi – Armanda Auziņa, Inga Ieraga un 5 audzēkņi, pašpārvaldes pārstāvji: Kristiāns Graudiņš, Beāte Veinberga, Endija Viktorija Barkauska, Linards Gusts Balodis un Indra Rudzīte. Projekta ietvaros tika vadītas divas paraugstundas matemātikas priekšmetā, vienu prezentēja Turcijas komanda, izmantojot mācību procesā aplikāciju Padl, ar mobilā telefona palīdzību noskenējot katra audzēkņa atbilžu variantu. Savukārt, Latvijas komandas matemātikas paraugstundu prezentēja audzēkņi, liekot atrisināt uzdevumus, noslēgumā prezentējot divas mobilās aplikācijas, kuras noder jauniešiem ikdienas uzdevumu izprašanā.

Sīkāku informāciju par projektu varat iegūt Starptautisko attiecību nodaļā 229.kabinetā.