Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai

Ogres tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru jau no 2010.gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.

Projekta  ietvaros  tehnikumā jaunieši ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību var apgūt vairākas profesionālās izglītības programmas:

1) 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmas (mācību ilgums – 1,5 gadi, 2120 stundas):

Mežsaimniecības tehnika ar profesionālo kvalifikāciju meža mašīnu operators;

Mežsaimniecība ar profesionālo kvalifikāciju mežsaimniecības tehniķis;

Datorsistēmas ar profesionālo kvalifikāciju datorsistēmu tehniķis;

Elektronika ar profesionālo kvalifikāciju elektronikas tehniķis;

Interjera dizains ar profesionālo kvalifikāciju interjera noformētājs;

Multimediju dizains ar profesionālo kvalifikāciju multimediju dizaina speciālists;

Reklāmas dizains ar profesionālo kvalifikāciju vizuālās reklāmas noformētājs.

2) 2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmu (mācību ilgums – 1 gads, 1560 stundas):

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi ar profesionālo kvalifikāciju lietvedis;

Kokizstrādājumu izgatavošana ar profesionālo kvalifikāciju galdnieks;

Ēdināšanas pakalpojumi ar profesionālo kvalifikāciju konditors;

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija ar profesionālo kvalifikāciju drēbnieks.

2013./2014. mācību gadā meža mašīnu operatora profesionālo kvalifikāciju iegūst 18 audzēkņi, profesionālo kvalifikāciju datorsistēmu tehniķis – 7 audzēkņi, profesionālo kvalifikāciju lietvedis – 11 audzēkņi. 

2013.gada 23.oktobrī profesionālo kvalifikāciju  datorsistēmu tehniķis ieguva 7 audzēkņi, profesionālo kvalifikāciju elektronikas tehniķis – 5 audzēkņi, un profesionālo kvalifikāciju meža mašīnu operators ieguva 20 audzēkņi.