PROCAT

Nosaukums ”Promoting Catering”, Nr. 2018-1-LV01-KA229-046960

Projekta apraksts: Izglītības jomā viena no problēmām ir audzēkņu izstāšanās no tehnikuma, īpaši no ēdināšanas pakalpojumu programmas. Iemesli ir dažādi: darba gaitu uzsākšana, motivācijas trūkums, finansiālas grūtības, problēmas ģimenē vai personiskajā dzīvē. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem audzēkņu izstāšanās no skolas – Latvijā vairāk kā 10 %, Bulgārijā – vairāk kā 12 %, Itālijā – aptuveni 17%. Projekta ietvaros audzēkņi kopā ar pedagogiem izstrādās priekšlikumus, kā motivēt vienaudžus mācīties un nepārtraukt mācības. Projektā dalībnieki piedalīsies neformālās aktivitātēs, diskusijās, ēdienu gatavošanas nodarbībās, audzēkņi meklēs veiksmīgos stāstus, kurā cilvēki strādā izvēlētajā profesijā. Trīs tikšanās reizēs tiks analizētas 3 galvenās tēmas: 1) izglītības nozīme un vērtība ēdināšanas jomā; 2) uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana; 3) karjeras konsultācijas par izvēlēto profesiju. Projekta rezultātā: 1) audzēkņiem palielināsies motivācija izvēlētajā profesijā; 2) tiks sagatavoti materiāli, kurus izglītības iestādes varēs izmantot visiem iestādes audzēkņiem; 3) tiks atainoti pozitīvi piemēri no dzīves par to, kā izglītība noder; 4) audzēkņi mācīsies savstarpēju iecietību.

 

Projekta īstenošanas periods: No 2018.gada 1.septembra – 2020.gada 29.februārim

Projekta mērķi: ir palielināt audzēkņu motivāciju turpināt studijas izvēlētajā profesijā, iedrošināt jauniešus veidot karjeru ēdināšanas nozarē, uzsverot profesijas nozīmīgumu, prestižu un piedāvātās iespējas, kā arī gūt starptautisku pieredzi un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes.

Projekta finansējums: EUR 54 720.00

Projekta partneri:

  • ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA POTENZA (Itālija)
  • Profesionalna gimnaziya po obleklo i turizam “Sveti Ivan Rilski” (Bulgārija)

 

Starptautiskās tikšanās projekta ietvaros:

 

  • Pirmā tikšanās notika no 2018.gada 26.novembra līdz 2.decembrim Pernikā, Bulgārijā. Ogre tehnikumu pārstāvēja Viktorija Sazonova, Mikus Miķelis Mačuks, Viktorija Klāsupa, Elīza Anna Graudiņa, Agnese Ksenija Mazitane, Jānis Suvorovs, pedagoģes Lilita Meldere, Māra Strazdiņa, projektu vadītāja Jolanta Zāģere. Audzēkņi prezentēja Bulgārijas, Latvijas un Itālijas izglītības iestādes un to izglītības sistēmas ēdināšanas un viesmīlības jomā, attīstīja komunikācijas prasmes, uzlaboja prezentēšanas prasmes un angļu valodas zināšanas, kā arī piedalījās komandas saliedēšanas aktivitātēs. Projekta dalībnieki iepazinās ar Bulgārijas un Itālijas nacionālo virtuvi un gatavošanas īpatnībām, apmeklēja pasaules mēroga viesnīcas Sofijā. Jauniešiem bija iespēja saskatīt plašas iespējas turpmākai karjeras attīstībai ēdināšanas un viesmīlības sfērā, tādējādi gūstot motivāciju turpināt mācības šajā nozarē.
  • Otrā tikšanās notika no 2019.gada 8. līdz 14.aprīlim Potencā, Itālijā. Audzēkņus šajā braucienā pavadīja projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska un pedagogs Dmitrijs Usins. Jaunieši piedalījās skolu ēdienu gatavošanas meistarklasēs, tikās ar mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem, ģenerēja idejas uzņēmējdarbības veidošanai šajā nozarē.
  • Trešā tikšanās notika Latvijā no 2019.gada 24.septembra līdz 1.oktobrim. Projekta dalībnieki prezentēja ieguvumus no divām iepriekšējām tikšanās reizēm, tikās ar šefpavāriem, piedalījās ēdienu gatavošanas un uzņēmējdarbības meistarklasēs. Projekta dalībnieki iepazinās ne tikai ar Latvijas nacionālajiem ēdieniem, bet arī apmeklēja mājražotāju uzņēmumus, cepa rupjmaizi un degustēja Latvijas nacionālā saldumu – Skrīveru gotiņas. Viens no svarīgākajiem dalībnieku uzdevumiem bija apkopot idejas un izteikt ierosinājumus par visām trim projekta tēmām: izglītības vērtība; uzņēmējdarbības un radošās aktivitātes attīstīšana; karjeras attīstība izvēlētajā profesijā.

Projekts ir noslēdzies!

Ir noslēdzies Erasmus+ projekts “Promoting Catering”, kura mērķis bija izglītības programmas “Ēdināšana pakalpojumi” audzēkņiem radīt motivāciju un izpratni par plašām ēdināšanas nozares karjeras iespējām, lai jaunieši nepamestu mācības un saskatītu iespējas turpināt studijas.

Kā atzīst paši projekta dalībnieki no Latvijas, Itālijas un Bulgārijas, ProCAT sniedza daudz vairāk kā cerēts: iegūti jauni draugi, radīta izpratne par uzņēmējdarbības iespējām ēdināšanas jomā, pilnveidota meistarība jaunu ēdienu pagatavošanā, iepazītas dažādu valstu kultūras, uzlabojušās angļu valodas prasmes.

Projektā izvirzītie mērķi ir pilnībā sasniegti:

• izstrādāti ieteikumi, kā motivētu audzēkņus, kuri mācās ēdināšanas nozares izglītības programmās;

 

PEER SUGGESTIONS_up
izstrādāti ieteikumi, kā motivētu audzēkņus, kuri mācās ēdināšanas nozares izglītības programmās

• radīta izpratne par plaša spektra ēdināšanas iespējām, popularizēta ēdināšanas nozare un pavāra profesija;

• veicinātas audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes, piedaloties uzņēmējdarbības seminārā un demonstrējot izcilus labās prakses piemērus visās partnerības valstīs.

 

Paldies visiem projekta dalībniekiem – jūs bijāt lieliska komanda un cerams, ka turpināsim jauko sadarbību, tiekoties kādā citā projektā!

 

Sīkāku informāciju par projektu varat iegūt Starptautisko attiecību nodaļā 229.kabinetā.