Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija

2014.gada 27.janvārī Ogres tehnikums noslēdza Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija” īstenošanu Nr. 2014/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008.

 

Saskaņā ar Ikšķiles novada būvvaldes 2015.gada 11.decembra aktu, kods 15000820740600, Ogres tehnikuma mācību korpuss un mācību angārs ir pieņemti ekspluatācijā!!!

Projekta aktivitātes:

1.Tehnikuma rekonstrukcija un jaunas ēkas būvniecība:

1.1. Mācību korpusa rekonstrukcija;

1.2. Angāra būvniecība.

2014marts
2014III
2014aprilis
2014 IV
2014septembris
2014 IX
2014maijs
2014 V
2014junijs
2014 VI
2014julijs
2014 VII
2014augusts
2014 VIII
2014oktobris
2014 X
novembris
2014 XI
decembris
2014 XII
2015janvaris
2015 I
2015Februāris
2015 II
2015Marts
2015 III
2015aprilis
2015 IV
2015maijs
2015 V
2015junijs
2015 VI
2015julijs
2015 VII
2015augusts
2015 VIII
2015okt_nov
2015 IX
2015okt_nov
2015 X 2015 XI

2. Mācību iekārtu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana:

2.1. Izglītības programmu modernizācija;

2.2. IT iegāde un uzstādīšana;

2.3. Bibliotēkas modernizācija.

3. Tehniskā projekta izstrāde.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 12 632 827,00.

Projekta īstenošanas ilgums: 12.06.2012. – 11.12.2015.

 

     Projekta ieviešana:

 • 2015.gada 12.oktobrī izsludināts iepirkums “Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu motorzāģu remontam piegāde” projekta ietvaros (ieirkuma ID Nr. OT 2015/42).
 •  2015.gada 15.septembrī izsludināts iepirkums “Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu darbam mežā piegāde” projekta ietvaros (ieirkuma ID Nr. OT 2015/39).
 • 2015.gada 14.septembrī izsludināts iepirkums “Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo metināšanas iekārtu un aprīkojuma piegāde” projekta ietvaros (ieirkuma ID Nr. OT 2015/38).
 • 2015.gada 14.septembrī izsludināts iepirkums “Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo ķermeņa kustību uztveres iekārtu piegāde” projekta ietvaros (ieirkuma ID Nr. OT 2015/37).
 • 2015.gada 26.jūlijā izsludināts iepirkums „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo metināšanas iekārtu un aprīkojuma piegāde” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2015/26).
 • 2015.gada 08.jūlija Ogres tehnikuma padome tiek aicināta uz sēdi “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tinūžu pagasts, Ikšķiles novads un informēta par mācību kabinetu sadalījumu un progresu mācību aprīkojuma iegādē.
SJ_prezezent_08.07.2015
mācību kabinetu sadalījums
 • 2015.gada 27.jūnijā izsludināts iepirkums „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu darbam mežā piegāde” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2015/24).
 • 2015.gada 09.jūnijā izsludināts iepirkums „Izglītības programmu nodrošināšanai nepieciešamā IT aprīkojuma un programmatūras piegāde” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2015/20).
 • 2015.gada 06.maijā izsludināts iepirkums „Izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu piegāde” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2015/14).
 • 2015.gada 05.maijā izsludināts iepirkums „Izglītības programmu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu apstrādes iekārtu piegāde” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2015/12).
 • 2015.gada 22.aprīlī tiek informēta Ogres tehnikuma padome par aktualitātēm projekta ieviešanā: mācību aprīkojuma iegāde un būvdarbu progress.
 • 2015.gada 13.martā izsludināts iepirkums „Ogres tehnikuma izglītības programmu “Mežsaimnueicība”, “Mežsaimniecības tehnika”modernizācijai papildus nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2015/7).
 • 2015.gada 14.janvārī tiek informēta Ogres tehnikuma padome par projekta ieviešanas progresu.
 • 2015.gada 08.janvārī izsludināts iepirkums Ogres tehnikuma izglītības programmu „Mežsaimniecība”, „Mežsaimniecības tehnika” modernizācijai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2014/28).
 • 2014.gada 30.decembrī izsludināts iepirkums „Izglītības programmu nodrošināšanai   nepieciešamo datoru   iegāde” projekta ietvaros (iepirkuma ID Nr. OT 2014/27).
 • 2014.gada 16.decembrī izsludināti iepirkumi projekta ietvaros:
  • Izglītības programmu “Viesnīcu pakalpojumi” un “Miltu izstrādājumu ražošana” modernizācijai nepieciešamo specifisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma ID Nr. OT 2014/24);
  • „Ogres tehnikuma izglītības programmas „Elektronika” modernizācijai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma ID Nr. OT 2014/25).
 •  2014.gada 04.decembrī izsludināti iepirkumi projekta ietvaros:

“Ogres tehnikuma izglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Būvdarbi” modernizācijai nepieciešamais aprīkojums” (iepirkuma ID Nr. OT 2014/19);

„Izglītības programmu „Reklāmas dizains”, „Multimediju dizains”, „Apģērbu dizains”, „Interjera dizains” modernizācijai nepieciešamo specifisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma ID Nr. OT 2014/20).

 • Ir izstrādāta interjera un dizaina detalizācija mācību korpusam un angāram!
SJ_prezent_22.04.2015pdf
aprikojuma iegade
prezent_14.01.2015pdf
pad_sede
 • 2014.gada 03.oktobrī rekonstruējamajā Ogres tehnikuma mācību korpusā tiek ieguldīta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
 • 2014.gada 01.oktobrī tiek informēta Ogres tehnikuma padome par projekta ieviešanas gaitu.
padomes_sede_09072014
padomes sede 2014
 • 2014.gada 09.jūlijā tiek informēta Ogres tehnikuma padome par projekta ieviešanas gaitu.
 • 2014.gada 05.jūnijā izsludināts iepirkums “Speciālās meža tehnikas iegāde izglītības programmu „Mežsaimniecība” un „Mežsaimniecības tehnika” nodrošināšanai” projekta ietvaros.
 • 2014.gada 16.aprīlī tiek informēta Ogres tehnikuma padome par projekta ieviešanas gaitu.
 •  2014.gada 27.janvārī noslēgta Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu.
 •  2014.gada 10.janvārī noslēgts līgums ar SIA „Skonto Būve” par būvdarbu veikšanu.
 • Ir izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts.
padomes_sede_09072014
padomes sede 2014
OT_16.04_pdf
projekta ieviesana

Vienošanās Nr. 2014/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008