Ogres meža tehnikuma mācību korpusa renovācija un mācību kabinetu modernizācija

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012.gada 04. jūnija vēstuli Nr. 5-10-2.6/5925 Par vienošanās Nr. 2010/0154/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/004 laušanu ar 2012. gada 06.jūniju ir pārtraukta projekta „Ogres Meža tehnikuma mācību korpusa renovācija un mācību kabinetu modernizācija” īstenošana.

Vienošanās Nr. 2010 / 0154 / 3DP / 3.1.1.1.0 / 10 / IPIA / VIAA / 004