Ogres amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu īstenošanai

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012.gada 30.maija vēstuli Nr. 5-10-2.6/5740 Par vienošanās Nr. 2010/0167/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/040 laušanu ar 2012. gada 01.jūniju ir pārtraukta projekta „Ogres Amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu īstenošanai” īstenošana.

Vienošanās Nr. 2010 / 0167 / 3DP / 3.1.1.1.0 / 10 / IPIA / VIAA / 040