Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums, profesionālā kvalifikācija Mācību ilgums Norises vieta, laiki Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 5% EUR*
IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1622,60 81.13
IP” Biškopība”, biškopis 960 stundas 48 nedēļas Ogre un Ranka e-vides programma, klātienē 1reizi mēnesī Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1622,60 81,13
IP “ Būvdarbi”, namdaris 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1549,40 77,47
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, mēbeļu galdnieks 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1744,60 87,23
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, datorizētu kokapstrādes iekārtu operator 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1744,60 87,23
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Pavārs 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1451,80 72,59
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Konditors 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1451,80 72,59
IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, datorsistēmu tehniķis 960 stundas 48 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1561,60 78,08
IP” Dārzu un parku kopšana”, kokopis (arborists) 640 stundas 32 nedēlas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 1064.00 53,20

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programmas Mācību ilgums Norises vieta, laiki Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR*
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas 8 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 936.00 93,60
Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība 160 stundas 8 nedēļas Ogre e-vides programma, klātienē nodarbības 2 reizes, sestdienā. 532.00 53,20
Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana 256 stundas 13 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 596.00 59,60

 

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas modulis Mācību ilgums Norises vieta, laiki Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR*
IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežizstrāde 121 stunda 6 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 360.00 36,00
IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežsaimniecības pamati 121 stunda 6 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 360.00 36,00
IP “Meža darbi un tehnika”, Mežizstrāde un mežsaimniecības pamati 242 stundas 12 nedēļas Ogre Piektdienās 8.45-16.55 Sestdienās 8.45-16.55 720.00 72,00

 

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālinātās mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Norises dienas, laiki Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR*
Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 160 stundas Vidējā izglītība Pirmdiena 17:30-21:00 Otrdiena 17.30-21.00 Trešdiena 17.30-21.00 Ceturtdiena 17:30-21:00 Sestdiena 8.45-16.55 936.00 93.60

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas moduļis Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Norises dienas, laiki Kopējā mācību maksa EUR Līdzfinansējums 10% EUR*
Koku stādu audzēšana 30 stundas Vidējā izglītība Sestdiena 8:45-16:55 135.00 13.50
Mežsaimniecības pamati 120 stundas Vidējā izglītība Piektdiena 8:45-16:55 Sestdiena 8:45-16:55 360.00 36.00
Pieauguso izglitibas centra darbibas kartiba.Nr.10.,03.04.2017
Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmaklējuma uzskaite un atskaitīšana.Nr.8.10.09.2020
Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana