Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Virtuāla uzņēmuma veidošana starptautiskā vidē”

Projekta mērķis: nodrošināt Ogres Valsts tehnikuma izglītojamajiem divas nedēļas gūt pieredzi, izveidojot virtuāla uzņēmuma darbības shēmu, kura atspoguļo reālu ražošanas uzņēmuma modeli. Projekts dos iespēju jauniešiem attīstīt uzņēmējdarbības spējas un domāšanu, izmantojot virtuālās apmācības metodes, jeb biznesa vadības simulāciju bezriska vidē.

Projekta norises vieta un mobilitātes laiks: Vācija, 2 nedēļas

Projekta ieviešanas laiks: 2012.gada marts – 2012. gada jūnijs.

Projekta finansējums: 20 088 EUR

2012.gadā no 9. līdz 24. aprīlim Ogres Valsts tehnikuma izglītojamie piedalījās  ES Mūžizglītības programmas profesionālās izglītības apakšprogrammas Leonardo da Vinci mobilitātes projektā „Virtuāla uzņēmuma veidošana starptautiskā vidē”. Projekta mērķis bija nodrošināt izglītojamajiem iegūt uzņēmējdarbības pieredzi, izmantojot virtuālās apmācības metodes jeb biznesa vadības simulāciju.

Projektā piedalījās 9 jaunieši no dažādām izglītības programmām: Lelde Ķuze, Vita Brahmane, Rihards Strads, Rābiļs Mamedovs (IP” Grāmatvedība”), Artis Plociņš, Ilgvars Elksnis (IP „Elektronika”), Edgars Būmanis (IP „Datorsistēmas”), Matīss Beķers, Toms Strazdiņš (IP „Kokizstrādājumu izgatavošana”).

Projekta rezultāti:

  • apgūti biznesa simulācijas programmas pamati, kas tiks ieviesti arī komercdarbības mācību priekšmetos,
  • iegūtas jauna zināšanas uzņēmējdarbības jomā,
  • uzlabotas svešvalodu prasmes,
  • iepazīta citas valsts kultūra un tradīcijas.