Leonardo da Vinci programmas inovāciju pārneses projekts “ECVET Kvalifikācija mežizstrādes speciālistiem

Ogres Valsts tehnikumā 2009. gadā tikai aizsākts Leonardo da Vinci programmas inovāciju pārneses projekts “ECVET Kvalifikācija mežizstrādes speciālistiem” (FORECVET). Šī projekta mērķis bija pilnveidot mežizstrādēs programmas Latvijā un Lietuvā, sadarbībā ar projekta partneriem Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering (Lietuva), Beltra Research Education and Training Resources (Īrija), Stora Segerstad och Varnamo Naturbruksgymnasium (Zviedrija), AM Recourses Oy (Somija).

Projekta rezultāti:

  • ir veikta salīdzinošā Latvijas un Lietuvas mežsaimniecības speciālistu mācību programmu analīze, īpašu uzmanību veltot katras valsts izglītības sistēmas specifikai un individuālajām prasībām;
  • izdota informatīva publikācija „Dzīve un darbs meža nozarē” – Čehijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Zviedrijā, Lietuvā un Latvijā;
  • Ogres Valsts tehnikuma pedagogi – Indulis Apsītis, Klāvs Miezis, Artūrs Cīrulis, Roberts Gulāns – ir izstrādājuši metodiskos materiālus, kuri ievērojami bagātina meža mašīnu operatoru mācību bāzi;
  • izdota tulkota grāmata „Mežizstrādes darbi”, kurā aprakstīto harvestera un forvardera vadītāja darba pamati;
  • Ogres Valsts tehnikuma pedagogiem Artūram Cīrulim un Jurim Ozerskim bija iespēja pilnveidot profesionālās prasmes Zviedrijā un Somijā;
  • ir izstrādāta metodika un standarti meža mašīnu operatoru zināšanu un prasmju novērtēšanai;
  • izstrādāts vienots sertifikāta paraugs, kurā atspoguļotas teorētisko zināšanu un praktisko prasmju darbā ar meža mašīnām novērtējums;
  • ir pavairots informatīvai buklets par projekta rezultātiem skatīt šeit;

leisu_buklets
informatīvai buklets par projekta rezultātiem -ECVET
  • ir noorganizēta projekta noslēguma konference ar sadarbības partneriem Lietuvā, kuras ietvaros apspriesti projekta rezultāti un iespējamie turpmākie sadarbības virzieni skatīt šeit.

 Inovatīvu mācību metožu pārnese ir nosacījums ilgtspējīgai attīstībai – tagad topošajiem meža mašīnu operatoriem ir iespēja kļūt konkurētspējīgiem arī Eiropas darba tirgū.

ecvet_konference
iespējamie turpmākie sadarbības virzieni - Evcet