Laiks maiņizglītībai!

Projekta nosaukums: Laiks maiņizglītībai!

2015./2016. mācību gadā Ogres tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts “Laiks maiņizglītībai!” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013309. Kopumā projektā īstenotas 22 mobilitātes četrās valstīs.

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt Ogres tehnikuma audzēkņiem sekmīgu kvalifikācijas praksi tādā Eiropas Savienības valstī, kurā ir lielāka pieredze audzēkņu apgūstamajā profesionālajā sfērā.
 2. Iepazīt Austrijas duālo izglītības moduli, kas palīdzētu Ogres tehnikumam veiksmīgi turpināt uzsākto darbu, kā arī īstenot darba vidē balstītu mācību citās izglītības programmās. Aizgūt paņēmienus, kā veiksmīgi motivēt uzņēmējus, audzēkņus un audzēkņu vecākus iesaistīties darba vidē balstītas mācības sistēmā.

 

 1. Austrijā pie uzņemošā partnera “Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich” no šī gada 5.janvāra līdz 1.martam praksē bija Izglītības programmas (IP) “Interjera dizains” audzēkņi Daniela Proškina un Andris Gailītis, IP “Apģērbu dizains” audzēkne Vineta Krivāne, bet no 11.aprīļa līdz 10.jūnijam praksē šajā valstī bija IP “Mežsaimniecība” audzēknis Ilgvars Briedis.
 2. IP “Administratīvie un sekretāru pakalpojumi” audzēknes Lolita Gunta Kozlova un Elīna Teivāne no 7.janvāra līdz 7.martam izgāja praksi Grieķijā pie uzņemošā partnera “European Center in training for employment”.
 3. Topošie galdnieki no IP “Kokizstrādājumu izgatavotājs” Mārcis Kazakovs un Ritvars Vāvers, kā arī topošie namdari no IP “Būvdarbi” Lauris Gailums, Valdis Klints Sedvalds un Elmārs Kļaviņš pieredzi smēlās Vācijas pilsētas Brēmenes uzņēmumos. OT praktikantus šajā valstī uzņēma partnerorganizācija “Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH”.
 4. Ārvalstu prakses iespējas šajā gadā bija arī IP “Elektronika” audzēkņiem Maratam Džamajevam, Artūram Justam, Pāvelam Lodeikinam un Janam Kubiļus, kā arī IP “Datorsistēmas” audzēkņiem – Aināram Jesperam un Reinim Vasiļūnam. Šie audzēkņi praksi izgāja Florianā, Maltā (uzņemošais partneris “Future Focus”).
 5. Austrijā pie uzņemošā partnera “Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich” no šī gada 18.marta līdz 26.martam tika īstenota pieredzes apmaiņa 5 Ogres tehnikuma pedagoģiskajiem darbiniekiem:
  1) Ilze Brante;
  2) Linda Caune;
  3) Rihards Tontegode;
  4)Bruno Braunšteins;
  5) Sigita Jasinska.
 6. 2016./2017. mācību gadā vēl pieci Ogres tehnikuma 4.kursa IP “Mežsaimniecības tehnika” audzēkņi devās praksē uz Refteli, Zviedrijā, kur viņus uzņēma sadarbības partneri “Stora Segerstad”.

Projekta ieviešanas laiks: 2015.gada jūnijs – 2017.gada maijs

Projekta finansējums: 111 677,00 EUR