Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās

Ogres Valsts tehnikums (10.01.2011.) noslēdzis līgumu Nr. KPFI-5/39 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA ,, Vides investīciju fonds’’ par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās’’ īstenošanu, ko finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Projekta mērķis ir Ogres Amatniecības vidusskolā un dienesta viesnīcā samazināt siltumenerģijas patēriņu apkurei, paredzot siltumenerģijas patēriņa samazināšanu apkurei skolas ēkā no 136.9 kWh/m² gadā uz 63.7 kWh/m² gadā un dienesta viesnīcā no 123.7 kWh/m² gadā uz 61.6 kWh/m² gadā. Kā rezultātā samazināsies CO2 emisija .

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes

 1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvuzraudzība , autoruzraudzība.
 2. Vienkāršotās renovācijas darbi:
 • fasāžu siltināšana un apdare, ieskaitot cokola daļu
 • jumta siltināšana
 • inženiersistēmu cauruļvadu siltināšana
 • logu un ārdurvju nomaiņa
 • ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
 • pabeigta objekta gaiscaurlaidības tests un termofotogrāfēšana
 1. Projekta publicitāte.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks uzlabota ēku energoefektivitāte, panākts apsaimniekošanas izmaksu samazinājums, uzlabots ēku ārējās fasādes vizuālais risinājums, palielināts ēku ekspluatācijas laiks.

Ogres Valsts tehnikumā ar 2012. gada 15. maiju turpinās projekta Nr. KPFI-5/39 ,,Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās’’ īstenošana

 • Notiek logu un durvju nomaiņa ēkā Meža prospektā 13 un dienesta viesnīcā Jaunatnes ielā 3, Ogrē.
 • Turpinās jumta siltināšana ēkai Meža prospektā 13, Ogrē.
 • Turpinās fasāžu siltināšana un apdare , ieskaitot cokola daļu ēkai Meža prospektā 13 un dienesta viesnīcai Jaunatnes ielā 3, Ogrē.
 • Veikta inženiersistēmu cauruļvadu siltināšana dienesta viesnīcā Jaunatnes ielā 3, Ogrē.

Darbus veic SIA ,,Jaunozols būve’’.

Dienesta viesnīca Jaunatnes ielā 3

 Meža prospekts 13

Ogres Valsts tehnikums ir noslēdzis 2012. gada 30. septembrī līgumu Nr. KPFI-5/39 ar LR Vides ministriju uz SIA „Vides investīciju fonds” par projekta ,,Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās’’ īstenošanu. (Prezentācija)

prezentacija_ama
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Dienesta viesnīca Jaunatnes ielā 3

Meža prospekts 13

FINANSĒJUMA APJOMS LVL 463 477,41

Finansējuma saņēmējs/ pasūtītājs:

         OGRES VALSTS TEHNIKUMS

“Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts,

Ikšķiles novads, tālr.65024254

Projektētājs/autoruzraugs:

         SIA „STATIO Arhitektūra”

Bruņinieku iela 47, Rīga , tālr. 67315131

arhitekts Uldis Mazais (sert 10- 0886)

Būvuzraugs:

         SIA „FORMA 2”

Graudu iela 61B, Rīga , tālr. 29147600

būvuzraugs Māris Tidriķis (sert 20-4225)

Galvenais būvuzņēmējs:

         SIA „JAUNOZOLS BŪVE”

Rūpnīcu iela 4, Olaine ,tālr. 67169860

Būvdarbu vadītājs Armands Kinažs (sert 20- 6407)