Izglītības ceļš eiropā

Nosaukums: “Izglītības ceļš Eiropā”, Nr. Nr. 2018-1-LV01-KA116-046857

Projekta apraksts: Ogres tehnikuma audzēkņiem ir iespēja doties praksē ārzemju uzņēmumos, paplašinot savu redzesloku un iegūstot nenovērtējamu pieredzi multikulturālā vidē. Arī tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos, paaugstinot savas profesionālās prasmes un pilnveidojot sevi.

Projektā būs iespēja piedalīties 50 Ogres tehnikuma 2. un 3. kursa audzēkņiem no 10 izglītības programmām uz šādām valstīm:

 1. IP Ēdināšanas pakalpojumi – 10 audzēkņi uz Austriju, Sirnitzu;
 2. IP Kokizstrādājumu izgatavošana – 3 audzēkņi uz Vāciju, Brēmeni;
 3. IP Mežsaimniecības tehnika – 5 audzēkņi uz Austriju, Sirnitzu;
 4. IP Elektronika – 5 audzēkņi uz Vāciju, Hamburgu;
 5. IP Datorsistēmas – 5 audzēkņi uz Vāciju, Hamburgu;
 6. IP Multimediju dizains un IP Vizuālās saziņas līdzekļu māksla – 9 audzēkņi uz Portugāli, Montijo;
 7. IP Viesnīcu pakalpojumi – 9 audzēkņi uz Maltu, Florianu;
 8. IP Administratīvie un sekretāru pakalpojumi un IP Grāmatvedība – 4 audzēkņi uz Grieķiju, Rethymno.

Katrai plūsmai līdzi dosies divi pavadoņi. Projektā plānota arī 8 pedagogu pieredzes apmaiņa uz Austriju, Vāciju, Portugāli, Somiju, Grieķiju un Maltu.

Projekta īstenošanas periods: no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Projekta mērķis: veicināt iestādes internacionalizāciju un izglītības kvalitātes uzlabošanu; uzlabot un paaugstināt projekta dalībnieku prasmes un zināšanas izvēlētajā profesijā, īstenojot darba vidē balstītas mācības ārvalstu uzņēmumos; nodrošināt pedagogu un pedagoģisko darbinieku mobilitāti, veicot sadarbības partneru uzņēmumu darba ēnošanu.

Projekta finansējums: EUR 203 575,00

Projekta partneri:

 1. EPD – European Projects Development (Portugāle)
 2. Solo-Berufliche Dienstleistungen (Vācija)
 3. BVÖ GmbH (Austrija)
 4. Infeba e.V. (Vācija)
 5. European Center in Training for Employment (Grieķija)
 6. Future Focus Ltd (Malta)
 7. Häme Vocational Institute (Somija)

Ir noslēdzies Erasmus+ projekts Izglītības ceļš Eiropā”!

2019.gada 31.oktobrī Ogres tehnikumā noslēdzies Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projekts “Izglītības ceļš Eiropā” Nr. 2018-1-LV01-KA116-046857. Projekts ilga no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Šajā mobilitātes projektā piedalījās 50 (2. un 3.kursa) audzēkņi no datorikas, elektronikas, administratīvā darba, mežsaimniecības, mākslas un dizaina, viesnīcu un restorānu pakalpojumu jomām un 8 pedagogi, kas devās pieredzes apmaiņā uz Austriju, Vāciju, Portugāli, Somiju, Grieķiju un Maltu.

10 audzēkņi no ēdināšanas pakalpojumu jomas devās uz Austriju, un turpat praksē devās arī pieci topošie meža mašīnu operatori. Trīs topošie namdari un mēbeļu galdnieki praksē bija Vācijā; citā Vācijas pilsētā praksē devās pieci elektronikas jomas un pieci datorsistēmu jomas audzēkņi. Deviņi multimediju speciālisti un video operatori bija Portugālē, deviņi topošie viesmīļi – Maltā, bet četras topošās grāmatvedes un klientu apkalpošanas speciālistes devās uz Grieķiju.

 

Austrija_eP
10 audzēkņi no ēdināšanas pakalpojumu jomas devās uz Austriju
Austrija_MO
Erasmus+ austria MO
Schwerin_final
Trīs topošie namdari un mēbeļu galdnieki praksē bija Vācijā
Hamburga_ET_DT
Vācijas pilsētā praksē devās pieci elektronikas jomas un pieci datorsistēmu jomas audzēkņi
PORTUGALE 2019
Deviņi multimediju speciālisti un video operatori bija Portugālē
Malta_final
deviņi topošie viesmīļi – Maltā
griekija_3KL_3GR
četras topošās grāmatvedes un klientu apkalpošanas speciālistes devās uz Grieķiju.

Projektā tika sasniegti noteiktie mērķi – sekmīgi realizētas audzēkņu mācību prakses mobilitātes un pedagogu pieredzes apmaiņa. Audzēkņi uzlaboja svešvalodas zināšanas, nākotnes karjeras iespējas, motivāciju turpināt mācīties izvēlētajā profesijā un guva papildu motivāciju turpmāk piedalīties šādos projektos. Turklāt gan audzēkņi, gan pedagogi – projekta dalībnieki – uzlaboja prasmes un kompetences, kas veicina viņu personīgo izaugsmi (piemēram, patstāvību, spēju sevi organizēt, pašpārliecinātību, utt.). OT pedagogi savukārt, apmeklējot izglītības iestādes un uzņēmumus, bagātināja savu pieredzi un spēs ar to papildināt OT mācību procesu. Visi projekta dalībnieki guva padziļinātas zināšanas ne tikai par uzņemošās valsts specifiku, bet par dzīvi Eiropā kopumā, tādējādi stiprinot savu Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

Ogres tehnikums, īstenojot izstrādāto Internacionalizācijas stratēģiju, arī 2019./2020. mācību gadā realizē vairākus Erasmus+ programmas projektus, tostarp audzēkņu un pedagogu mobilitātes projektu “Virzoties uz izcilību”.