Investīcijas Ogres profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012.gada 30.maija vēstuli Nr. 5-10-2.6/5742 Par vienošanās Nr. 2010/0160/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/042 laušanu ar 2012. gada 01.jūniju ir pārtraukta projekta „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” īstenošana.

Vienošanās Nr. 2010/0160/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/042