Gudrība-zināšanās, spēks-darbā

Nosaukums: “Gudrība-zināšanās, spēks-darbā”, Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351

Projekta apraksts: īstenojot projektu, Ogre tehnikuma audzēkņiem būs iespēja pilnveidot savas profesionālās iemaņas, iegūt augstvērtīgāku izglītību un īstenot praksi izvēlētajā specialitātē internacionālā vidē, kā arī Ogres tehnikuma pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem paaugstinās prasmes un iegūs starptautiskas pieredzes apmaiņu .

Projektā būs iespēja piedalīties 38 Ogres tehnikuma 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem no 10 izglītības programmām ar iegūstamo kvalifikāciju uz šādām valstīm:

1. IP Mežsaimniecība – 10 audzēkņi uz Ungāriju, Sopronu;

2. IP Elektronika – 2 audzēkņi uz Itāliju, Milānu;

3.IP Datorika – 4 audzēkņi uz Itāliju, Milānu;

4.IP Ēdināšana – 4 audzēkņi uz Spāniju, Malagu;

5.IP Viesmīlība– 4 audzēkņi uz Spāniju, Malagu;

6.IP Multimediju dizains – 4 audzēkņi uz Spāniju, Malagu;

7.IP Video operatori – 2 audzēkņi uz Angliju, Bornmutu;

8.IP Reklāmas dizains – 2 audzēkņi uz Angliju, Bornmutu;

9.IP Grāmatvedība – 2 audzēkņi uz Portugāli, Montijo;

10.IP Klientu apkalpošanas speciālisti – 4 audzēkņi uz Portugāli, Montijo.

Projektā plānota arī 7 pedagogu un pedagoģisko darbinieku pieredzes apmaiņa uz šādām valstīm:

1.IP Mežsaimniecība – 1 pedagogs uz Ungāriju, Sopronu;

2.IP Elektronika un IP Datorika – 1 pedagogs uz Itāliju, Milānu;

3.IP Ēdināšana – 1 pedagogs uz Spāniju, Malagu;

4.IP Viesmīlība– 1 pedagogs uz Spāniju, Malagu;

5.IP Multimediju dizains – 1 pedagogs uz Spāniju, Malagu;

6.IP Video operatori un IP Reklāmas dizains – 1 pedagogs uz Angliju, Bornmutu;

7.IP Grāmatvedība un IP Klientu apkalpošanas speciālisti – 1 pedagogs uz Portugāli, Montijo.

 

Projekta ieviešanas periods: no 2017.gada 2.oktobra līdz 2018.gada 1.novembrim

Projekta mērķis: paaugstināt  Ogres tehnikuma audzēkņu prasmju un spēju līmeni, kas ir atbilstošs mūsdienu darba tirgus prasībām, stiprināt sadarbību starp izglītības iestādi un starptautiskiem uzņēmumiem, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izcilību un Ogres tehnikuma internacionalizāciju, uzlabojot pedagogu un pedagoģisko darbinieku mācīšanas prasmes un iemaņas.

Projekta finansējums: EUR 117 944,00

Projekta partneri:

  1. EPD – European Projects Development Unipessoal Lda
  2. TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.
  3. Training Vision Ltd
  4. Roth Gyula Gyakorlószakközépiskola és Kollégium
  5. Evolvo s.r.l.

2017.gada septembrī plānota projekta dalībnieku atlases konkursa nolikuma izstrāde un uzaicinājuma dalībai projektā publicēšana, sekojiet līdzi informācijai mājaslapā!

Sīkāka informāciju par projektu varat iegūt Projektu nodaļā 229. kabinetā.

 

2018.gada 31. oktobris

Ogres tehnikumā noslēdzies Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projekts “Gudrība – zināšanās, spēks – darbā!” Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351. Projekts ilga no 2017. gada 2. oktobra līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Šajā mobilitātes projektā piedalījās 38 (2., 3. un 4.kursa) audzēkņi no datorikas, elektronikas, administratīvā darba, mežsaimniecības, mākslas un dizaina, viesnīcu un restorānu pakalpojumu jomām:

[1] divpadsmit izglītības programmu “Datorsistēmas”, “Grāmatvedība”, “Administratīvie un sekretāru pakalpojumi”, ‘Elektronika” audzēkņi no 18.03. līdz 14.04.2018. devās mācību praksē uz Portugāli, Montijo;

[2] divpadsmit izglītības programmu “Ēdināšana”, “Viesmīlības pakalpojumi”, “Multimediju dizains” audzēkņi no 25.03. līdz 21.04.2018. – uz Spāniju, Malagu;

[3] četri izglītības programmu “Vizuālās saziņas līdzekļi un māksla” un “Reklāmas dizains” audzēkņi ” no 15.04. līdz 12.05.2018. – uz Apvienoto Karalisti, Portsmutu;

[4] desmit izglītības programmu ”Mežsaimniecība” un “Mežsaimniecības tehnika” audzēkņi ar pavadoni no 13.05. līdz 26.05.2018. – uz Ungāriju, Šopronu.

 

portugale_kopiga
divpadsmit izglītības programmu “Datorsistēmas”, “Grāmatvedība”, “Administratīvie un sekretāru pakalpojumi”, ‘Elektronika” audzēkņi no 18.03. līdz 14.04.2018. devās mācību praksē uz Portugāli, Montijo;
Spanija_prezentacija
divpadsmit izglītības programmu “Ēdināšana”, “Viesmīlības pakalpojumi”, “Multimediju dizains” audzēkņi no 25.03. līdz 21.04.2018. – uz Spāniju, Malagu;
UK_prezentacija2
četri izglītības programmu “Vizuālās saziņas līdzekļi un māksla” un “Reklāmas dizains” audzēkņi ” no 15.04. līdz 12.05.2018. – uz Apvienoto Karalisti, Portsmutu;
Erasmus_Ungarija_presentation
desmit izglītības programmu ”Mežsaimniecība” un “Mežsaimniecības tehnika” audzēkņi ar pavadoni no 13.05. līdz 26.05.2018. – uz Ungāriju, Šopronu.

Pēc atgriešanās no praksēm ārzemēs audzēkņi Ogres tehnikumā iegūto izglītību skata plašākā kontekstā un novērtē tās kvalitāti.

Mobilitātes projekta dalībnieki bija arī seši Ogres tehnikuma pedagogi, kas pārstāvēja izglītības programmas – Elektronika (1), Multimediju dizains (1), Vizuālās saziņas līdzekļi un māksla (1), Reklāmas dizains (1), Grāmatvedība (1), Ēdināšanas pakalpojumi (1). Visiem pedagogiem, kas piedalījās projektā, bija iespēja piedalīties septiņu dienu ilgā pieredzes apmaiņā Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Portugālē.

Iegūtā pieredze ļaus projekta dalībniekiem būt elastīgākiem, vieglāk piemēroties darba tirgus prasībām, jo visi atzina, ka ir pilnveidojuši profesionālās prasmes un zināšanas, uzlabojuši svešvalodu zināšanas un komunikācijas prasmes.

Ogres tehnikums, īstenojot izstrādāto Internacionalizācijas stratēģiju, arī 2018./2019. realizē vairākus Erasmus+ programmas projektus, tostarp audzēkņu un pedagogu mobilitātes projektu “Izglītības ceļš Eiropā”.