Grow and Develop

Nosaukums: “Grow and Develop”

Projekta apraksts: 2016./2017. mācību gadā Ogres tehnikuma 17 (septiņpadsmit) II – IV kursa audzēkņiem bija iespēja īstenot profesionālās pilnveides praksi ārvalstīs Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Grow and Develop” (Nr. 2016-1-LV01-KA102-022514) ietvaros. Savukārt pieci profesionālo priekšmetu pedagogi devās mobilitātēs un iepazinās ar aktualitātēm darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā ārvalstīs, apmeklējot profesionālās izglītības iestādes un organizācijas, izpētot īstenojamās izglītības programmas.

Projekts atbalstīja audzēkņu un pedagogu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, audzēkņu nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Projekts atbalsta arī inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības institūcijās, kā arī veicina profesionālās izglītības pievilcību.

Projektā piedalījās II –IV kursa audzēkņi no izglītības programmām:

 1. Kokizstrādājumu izgatavošana (iegūstamās kvalifikācijas – mēbeļu galdnieks);
 2. Būvdarbi  (iegūstamā kvalifikācija – namdaris);
 3. Elektronika (iegūstamā kvalifikācija – elektronikas tehniķis);
 4. Miltu izstrādājumu ražošana (iegūstamā kvalifikācija –  Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists);
 5. Viesnīcu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – viesmīlības pakalpojumu speciālists).

Projekta mērķis: nodrošināt Ogres tehnikuma audzēkņiem sekmīgu darba vidē balstītu mācību praksi tādās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir lielāka pieredze audzēkņu apgūstamajā sfērā.

Projekta partneri:

1.EVOLVO Slr. (Itālija)

2.Future Focus Ltd (Malta)

Projekta norises vieta un mobilitātes ilgums:

Itālijā, Milānā 7 audzēkņiem mobilitātes notika 35 dienas, bet pedagogiem 14 dienas. Arī Maltā 10 audzēkņiem mobilitāte bija 35 dienas, savukārt pedagogiem 14 dienas.

Projekta ieviešanas periods: no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.

Projekta finansējums: EUR 67 071,00

 1. Pirmā projekta mobilitāte notika Maltā, Florianā no 2017.gada 26.marta līdz 2017.gada 29.aprīlim.

Dalībnieki:

 1. Liene Sauša 2EP
 2. Ilvija Bormane 3EP
 3. Aija Cāne 3EP
 4. Reina Gorkija 4MI
 5. Kristīne Jaunmaize 4MI
 6. Vidaga Runča 3VP
 7. Rūdis Grundmanis 3VP
 8. Linda Streļča 2VP
 9. Eliza Elizabete Veikiptere 2VP
 10. Māra Martinova 3VP

Maltā, Florianā tika īstenotas arī divas pedagogu mobilitātes, kurās piedalījās pedagoģe Māra Strazdiņa no 2017.gada 26.martam līdz 2017.gada 8.aprīlim un pedagogs Aivars Laganovskis no 2017.gada 16.aprīļa līdz 29.aprīlim.

Maltas plūsmas dalībnieku prezentācija

Malta 1
Maltas plūsmas dalībnieku prezentācija

Otrā projekta mobilitāte notika Itālijā, Milānā no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 7.maijam.

Dalībnieki:

 1. Sandis Mālnieks 4ET
 2. Armands Pūpols 4ET
 3. Evija Ziedone 2ET
 4. Jēkabs Paeglītis 2MG
 5. Jānis Ancens 2ND
 6. Aivis Medinieks 2ND
 7. Ritvars Dāvids Catlakšs 1MG

Uz Milānu devās arī pedagogi – Armanda Auziņa no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 16.aprīlim, bet Inga Lišmane-Ozoliņa un Inga Ieraga no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2017.gada 7.maijam. Pedagogiem paplašinājās redzesloks par izglītības situāciju arī citās valstīs, iegūta starpvalstu un starpkultūras izpratnes, gūta pieredze arī par diezgan atšķirīgo itāļu darba kultūru.

Audzēkņi prakses laikā ārvalstu uzņēmumos paveica dažādus uzdevumus, kas saistīti ar profesionālo pilnveidi un specialitāti. Piemēram, topošie elektronikas tehniķi izstrādāju projektu – stāvvietu autentifikāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem, savukārt topošie mēbeļu galdnieki un namdari izgatavoja mēbeles no koka paletēm, kā arī strādāja, lai izveidoto filmēšanās studiju.

Dalībnieka Ritvara Dāvida Catlakša prezentācija

Dalībnieku Sanda Mālnieka, Armanda Pūpola, Evijas Ziedones prezentācija

Dalībnieka Aivja Medinieka prezentācija

Prezentācija_Ritvars Davids Catlakss
Dalībnieka Ritvara Dāvida Catlakša prezentācija
Prakse Italija_Sandis
Dalībnieku Sanda Mālnieka, Armanda Pūpola, Evijas Ziedones prezentācija
Prakse Italija_Aivis
Dalībnieka Aivja Medinieka prezentācija