Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks (ExcellWBL)

ExcellWBL

Projekta nosaukums: Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks (ExcellWBL), 2019-1-LV01-KA202-060413

Projekta norises laiks: 01.10.2019.-30.09.2021.

Projekta partneri: 

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Latvija (vadošais partneris)
 • SIA “Baltic Bright” – Latvija
 • Võru apriņķa profesionālās izglītības centrs – Igaunija
 • Viļņas Celtnieku apmācības centrs – Lietuva
 • HANSE-PARLAMENT EV – Vācija
 • Ogres tehnikums – Latvija (no 2021. gada jūlija)

 

Kopējais projekta finansējums: 239 495.00 EUR

Ogres tehnikuma summa: 17 353.00 EUR

Projekta mērķis: apkopot izcilības Baltijas valstu piemērus, lai popularizētu darba vidē balstītas mācības, uzrunājot un mudinot profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darba vidē balstītu mācību mentorus, biznesa pārstāvjus un valsts iestādes. 

 

Uzdevumi:

 1. identificēt un apkopot datus par izcilo uzņēmumu mentoru, motivētu uzņēmumu, efektīvu sadarbības mehānismu piemēriem un pieredzi;
 2. paaugstināt darba vidē balstītu mācību reputācijas un pievilcības līmeni, slavējot, apbalvojot un reklamējot personas, organizācijas un pieeju, kas var kalpot par paraugu;
 3. sagatavot materiālu, kas satur veiksmes piemērus un ko būs iespējams izmantot darba vidē balstīto mācību mentoru (no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem) un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju apmācību laikā;
 4. veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības skolām un uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā.

 

Rezultāti:

 1. Identificēti Latvijas izcilības piemēri: uzņēmumi, prakšu vadītāji un tīklojumi, kuri apkopoti grāmatā

Izcilības piemēri darba vidē balstītās mācībās: Latvija, Igaunija, Lietuva

 1.  Izstrādāti video par izciliem uzņēmumiem un prakšu vadītājiem, kā arī tīklojumiem, kuri īsteno vai atbalsta un popularizē darba vidē balstītas mācības

https://failiem.lv/u/nk2z7grfc 

 1.  Pedagogi no 2021. gada 20. oktobra līdz 22. oktobrim piedalījās mācībās Hamburgā, Vācijā un ieguva informāciju un praktisku pieredzi par duālās izglītības sistēmu un tās attīstību

Video

 1. Ir izstrādāta izglītības programma “Baltijas darba vidē balstītu mācību veicināšana, izmantojot piemērus, praktiskas situācijas un savstarpējas mācīšanās “

 Programma

 1. Īstenoti projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi. Noslēguma pasākums tika organizēts Ogres tehnikumā 2022. gada 22. februārī.