European Utility Arborist

Nosaukums: “European Utility Arborist”, Nr. 2018-1-UK01-KA202-048110

Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar ABA International, kas ir arboristu un motorzāģu vadītāju sertifikācijas organizācija Eiropā, un citiem partneriem no Eiropas Savienības dalībvalstīm realizē Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “European Utility Arborist”. Projekta laikā tiek izstrādāti Eiropas mēroga jauni, inovatīvi drošības standarti arboristiem, tai skaitā tiem, kas strādā pie elektrolīnijām.

 

EU ARB decription
Projekta laikā tiek izstrādāti Eiropas mēroga jauni, inovatīvi drošības standarti arboristiem, tai skaitā tiem, kas strādā pie elektrolīnijām.

Projekta īstenošanas periods: no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam.

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvus Eiropas mēroga profesionālos standartus arboristiem, kas darbojas saistībā ar publisko pakalpojumu sniedzējiem (UA); palielināt UA prasmju atzīšanu un pārredzamību ar inovatīvu ES kvalifikāciju, ko atzinusi ABA International; veicināt un iedrošināt UA nozares profesionālās attīstības mūžizglītību.

Projekta kopējais finansējums: EUR 321 760.00

Projekta partneri:

1. A1 Arborists LTD, Apvienotā Karaliste (projekta koordinators);

2. North West Forest Services, Īrija;

3. Mendelova univerzita v Brne, Čehija;

4. Fito-Cosult, Itālija;

5. Transsilvānijas universitāte, Rumānija;

6. ICCESAL, Spānija.

FB/Web:
https://www.facebook.com/EUArbProject
https://www.facebook.com/ABA.International.skills
https://aba-skills.com/

Starptautiskās tikšanās projekta ietvaros:

1Vadības sanāksme Brno, Čehijā. Tās laikā tika precizēti uzdevumi, notika vienošanās par turpmākajām sanāksmēm, pienākumu sadale starp partneriem, izstrādāts rīcības plāns projekta īstenošanai, kā arī izvirzīta vadības grupa un tehnisko speciālistu darba grupa.

Kopsavilkumu skatīt šeit.

EU ARB_1st meeting OCT 2018_owerview
Kopsavlikusm EUA

2 Tehnisko ekspertu tikšanās Donegalā, Īrijā. Šīs tikšanās reizes laikā arboristi-speciālisti strādāja ar izstrādājamās kvalifikācijas pirmā līmeņa prasībām. Pirmkārt, šīs prasības tika apkopotas, pielāgotas un tad tās tika testētas dzīvē, reālos darba apstākļos.

3 Vadības sanāksme Ogrē, Latvijā. Vadības sanāksmes laikā 2019. gada jūnijā projekta partneri apkopoja paveiktos darbus, analizēja riskus un nosprauda nākamos mērķus. Vadības sanāksme tika organizēta vienlaikus ar ABA International darbsemināru, un projekta partneriem bija iespēja redzēt, kā reālajā dzīvē tiek izmēģināti jaunizstrādātie standarti.

 

4 Tehnisko ekspertu tikšanās Sari, Apvienotajā Karalistē. Tehnisko ekspertu tikšanās laikā Sari tika izmēģināti pirmie un otrie projektā izstrādātie intelektuālie rezultāti – drošības standarti darbam uz zemes (ground worker) un darbam augstumā (arial work). Eksperti nedēļu strādāja, veicot uzlabojumus un pieslīpējot izstrādātos standartus.

 

5 Vadības sanāksme Badalonā, Spānijā. Vadības sanāksmē Spānijā projekta partneri analizēja paveikto un nosprauda turpmākos mērķus. Visiem projekta partneriem, kas bija ieradušies, bija iespēja iepazīties ar reģiona elektrības pakalpojumu sniedzēja, ENDESA, darbību, kā arī piedalīties VISION ZERO apmācībā par darba drošību.

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt Ogres tehnikuma Straptautisko attiecību nodaļā 229.kabinetā.

“Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”