Comenius projekts „Mēs mācāmies dzīvot veselīgi”

Mūžizglītības Programma

Comenius projekts 2011-2013

„Wir lernen gesund zu leben!

„Mēs mācāmies dzīvot veselīgi”
Nr.2011-1-LT1-COM06-04914 6

 

Projekta mērķi:

1.Sniegt radošas idejas , lai radītu veselīgu vidi un attīstību.

2.Stiprināt esošos veselības aprūpes resursus, mazināt pārslogotību un stresu. Uzlabot sabiedrības zināšanas par veselību.

3.Svešvalodu mācīšanās nozīmīguma uzsvēršana .

4.Uzzināt vairāk par citu tautu kultūru ES valstīs.

5.Mācīties dinamiskāk vācu un angļu valodu, kas ir tuvāka reālajai dzīvei .

6.Saziņa ar projekta dalībniekiem vācu un angļu valodā, mācīšanās motivācijas veicināšana.

7.Starptautiski kontakti starp skolēniem, skolēniem un vecākiem.

8.Radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem skolēniem.

9.Uzlabot un padziļināt IT lietošanas kompetences.

10.Paplašināt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību .

 

Projekta tēmas:

1.Veselības un sporta izglītība /LIETUVA

2.Veselība un satiksmes izglītība ( studentu tiesības un pienākumi ) /ITĀLIJA

3.Veselīgs dzīvesveids un ņacionālie ēdieni katras valsts kultūrā /POLIJA

4.Veselības nozīme nacionālajā kultūrā (deja un dziesma) /BULGĀRIJA

5.Vardarbības novēršana skolās /IGAUNIJA

6.Veselības lomas apzināšanās veicināšana (atpūta dabā) /AUSTRIJA

7.Veselības loma un paradumi ģimenēs /LATVIJA

8.Veselības aspekti darbā un atpūtā /TURCIJA

9.Interneta izmantošana katra ikdienas dzīvē un potenciālie veselības apdraudējumi /IGAUNIJA

Studentu darbības veidi projektā:
• Aptaujas, mazā sporta olimpiādē, pasākumi par projekta tēmām, diskusijas, tiešsaistes aptaujas, radošās darbnīcas, video veidošana, foto projektu gatavošana, mākslas konkursi, izstādes, semināri, ekskursijas, intervijas, pikniki, IT apguve, starptautiska komunikācija ar citu valstu studentiem, sociālo tīklu izmantošana u.c.

 

Projekta rezultāti:
• Izveidota ” Zaļā klase”, kuras ietvaros jaunieši no visām projekta skolām kopīgi strādāja radošajās darbnīcās ar EKO materiāliem (filcs, vilna, bišu vasks, papīrs u.c.). Apgleznoja putnu būrīšus, kas tika izvietoti kopīgā izstādē pie skolas un bija pieejami ikvienam apmeklētājam. Projektā iesaistītie dalībnieki un skolēni izgatavoja Comenius suvenīrus, kurus varēja aizvest sev līdzi.

• Izgatavoti suvenīri ar logo „Veselīga Comenius skola” – pastkartes, nozīmītes, grāmatzīmes, kalendāri, šokolādes, plakāti, diska vāciņi u.c.
• Skolēnu veidoti videoklipi , informācijas stendi, foto reportāžas, plakāti, prezentācijas.

• Iegūtas paplašinātas zināšanas par Eiropas Savienību un projekta partnervalstīm.

• Nostiprinātas zināšanas par veselību, veicināta veselīga dzīves veida nozīmes apzināšanās starp skolēniem, skolotājiem un sabiedrību kopumā.

Projekta aktivitātes:

Latvija:

Lietuva:

 • Programma Lietuvā (PDF)
 • Aptaujas anketa par veselīga dzīves veida paradumiem (PDF)
 • Prezentācija par Ogri ( Video)
 • Prezentācija par mobilitātes vizīti Lietuvā (PDF)

Itālija:

 • Programma Itālijā (PDF)
 • Akcija „Diena bez auto” (video)
 • Plakāti par atkarībām, to nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi (Prezentācija)
 • Mazā sporta olimpiāde skolā (Prezentācija)
 • Prezentācija par mobilitātes vizīti Itālijā (prezentācija)

Polija:

 • Programma Polijā (PDF)
 • Latvijas nacionālo ēdienu receptes (PDF)
 • Informācijas stends par veselīgu dzīves veidu (Foto)
 • Īsfilma par augļu nozīmi uzturā (video)
 • Recepšu grāmata ar visu valstu nacionālajiem ēdieniem (drukātā formātā)

Bulgārija:

 • Programma Bulgārijā (PDF)
 • Nacionālās dejas un dziesmas video (Video)
 • Visu projektā iesaistīto skolu kopkoncerts
 • Prezentācija par mobilitātes vizīti Bulgārijā (prezentācija)

Igaunija:

 • Programma Igaunijā (PDF)
 • Vardarbības novēršana pret bērniem (video)
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas un IT (video)
 • Īsfilma par stresa faktoriem un to sekām (video)

 Austrija:

 • Programma Austrijā (PDF)
 • Veselības izglītība un pikniks dabā (Prezentācija)
 • „Zaļās klases ideja” (prezentācija)
 • Logo „Veselīga Comenius skola” (Foto)
 • Relaksācija darba vietā (video)
 • Aktīva atpūta pēc darba (video)

Turcija:

 •  Programma Turcijā (PDF)
 • „Zaļā klase” – visu valstu īstenotās idejas (PDF)
 • Visu valstu suvenīru prezentācija (Foto)