Choose your future

Projekta nosaukums: „Choose your future”

No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Choose your future” Nr. 2014-1-BG01-KA201-001435 4

Projekta apraksts:  „Choose your future” ir projekts kas vērsts uz sadarbību inovācijām un labās prakses apmaiņu starp skolām. Projekts aptver dažādus tematus: darba tirgus, karjera, jauniešu bezdarbs, skolas priekšlaicīga pamešana un uzņēmējdarbības mācīšanās – uzņēmējdarbības izglītība.

Projekta prioritātes ir veicināt: praktisko uzņēmējdarbības pieredzes pārnešanu izglītībā, jauniešu apmācības jaunatnes darbā un jauniešu sociālo integrāciju un labklājību.

Projekta mērķis: veidot uzņēmējdarbības prasmes, vairot skolēnu izpratni par to raksturu un spējām,  uzlabotu IT prasmes strādājot pie dažādiem projektiem, iepazīt darba tirgu un paplašināt savu redzesloku par dažādām pieejamām darbavietām, kā arī uzzināt vairāk par darba vietām tuvākajā apkaimē. Projekts ļaus jauniešiem uzlabot zināšanas par dažādu darbu īpatnībām un uzlabot savas prasmes darba intervijās. Projekta mērķis ir paaugstināt karjeras konsultēšanas kvalitāti, uzlabojot skolēnu pašnovērtēšanas prasmes un to spēju novērtēt savu piemērotību konkrētam darbam, lai palielinātu skolēnu izpratni par prasībām un piedāvājumiem Eiropas darba tirgū, attīstīt angļu valodu un asimilācijas prasmes. Projekts arī palīdz veidot un attīstīt 21.gadsimta prasmes (kritisku domāšanu, problēmu risināšanu, pētniecības praksi, radošumu, mākslinieciskumu, zinātkāri, iztēli, inovācijas, plānošanu, pašdisciplīnu, pielāgošanās spējas, iniciatīvu, vadību, komandas darbu, IKT prasmes, uzņēmējdarbību).

Projekta ieviešanas laiks: 2014.gada 1. septembris līdz 2016. gada 31. augusts.

Projekta finansējums: 34 523,00 EUR

Pirmā starpvalstu tikšanās –  Bulgārijā, Strajitsa no 2014. gada 16. novembra līdz 2014. gada 22. novembrim.

Dalībnieki:

 1. Sandis Krapāns – projektu vadītājs
 2. Ričards Gariņš – 2MD1
 3. Anastasija Briloviča – 2MD2

Tikšanās uzdevumi:

 1. Iepazīšanās ar projekta „Choose your future” sadarbības partneriem, mērķiem, uzdevumiem un īstenošanas plānu.
 2. Iepazīšanās ar vietējiem uzņēmumiem.
 3. Projekta partneru prezentācijas.
 4. Projekta logo izstrāde.
 5. Aptaujas anketu izstrāde, kas palīdzēs izvērtēt konferenču un citu sanāksmju sasniegtos rezultātus.

Otrā starptautiskā projekta tikšanās –  Polijā, Leszno no 2015. gada 22. marta līdz 2015. gada 28. martam.

Dalībnieki:

 1. Toms Ezerietis – pedagogs
 2. Sandis Krapāns – projektu vadītājs
 3. Šarlotta Šeklatova – 2MD1
 4. Vineta Bodniece – 1VO
 5. Sannija Ščukina – 2MD1
 6. Aivars Valgers – 2MD1
 7. Jēkabs Andrejs Zvaigzne – 2MD1

Tikšanās uzdevumi:

 1. Pirmās palīdzības darbnīcas – teorētiskā un praktiskā apmācība:
  1. kā glabāt dzīvību;
  2. novērst veselības pasliktināšanos;
  3. veicināt veselīgu dzīvesveidu.
 2. E-portfolio – teorētiskā daļa un personīgo e-portfolio izstrāde.
 3. Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, intervija:
  1. kā apvienot darbu ar Jūsu interesēm?
  2. kā izveidot veiksmīgu portfeli?
 4. Vizīte  Werner Kenkel Company papīra ražotāju uzņēmumā (gofrēts papīrs un iepakojumi). Kā attīstīt labi funkcionējošu uzņēmumu, kas ir labi pazīstams gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

rešā starptautiskā projekta tikšanās –  Turcijā, Samsun no 2015. gada 24. aprīļa līdz 2015. gada 02. maijam.

Dalībnieki:

 1. Aļona Lukašenoka – Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba izglītības programmu nodaļas vadītāja
 2. Sandis Krapāns – projektu vadītājs
 3. Mārcis Kazakovs – 3BG
 4. Sintija Salmina  – 2GR
 5. Viktorija Bulanova – 2KL
 6. Henrijs Grīnblats – 2DT-1
 7. Kristaps Cerminieks – 2DT-1

Tikšanās uzdevumi:

 1. Turcijas tautas deju nodarbība.
 2. Universitātes Ondokuz Mayıs pasniedzējas lekcijas par karjeras izvēli.
 3. Radošā mākslas darbnīca, kaligrāfija (Hat rokraksts).
 4. Matemātisko problēmu risinājumu nodarbība.
 5. Profesiju darbnīca, jaunieši izspēlēja lomu spēli par dažādām profesijām.
 6. Fotografēšanas pamatu nodarbība.
 7. Plakātu sagatavošana par savām prasmēm, īpašībām un stiprajām pusēm.