Vides dizainera asistents

Izglītības programma Vides dizains
Iegūstamā kvalifikācija Vides dizainera asistents
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vides dizainera asistents veido publiskās vides dizaina projektus gan iekštelpām, gan ārtelpai, piemēram, ērtas pārvietošanās sistēmas vidē, izstādes ekspozīcijas, izstāžu un tirdzniecības stendus, skatlogu iekārtojumu, dažādu publisku pasākumu norises vietas iekārtojumu un noformējumu. Izstrādā rasējumus, maketus un digitālas telpiskās vizualizācijas, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīšanā.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Kultūras pamati
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Kultūra un māksla

Profesionālie mācību kursi

 • Zīmēšana
 • Kompozīcija
 • Gleznošana
 • Dizaina domāšana
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Vides dizaina objekta projektēšana
 • Zīmēšana vides dizainā
 • Gleznošana vides dizainā
 • 3D maketēšana/modelēšana materiālā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā
 • Skatloga projektēšana
 • Navigācijas sistēmu projektēšana vides dizainā
 • Izstādes ekspozīcijas un stenda projektēšana
 • Vides dizainera asistenta darbu prakse
 • Aprites ekonomikas piemērošana dizainā
 • Pasākuma vides projektēšana
 • Uzņēmējdarbība dizaina nozarē
 • Vides dizainera asistenta prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes