Video operators

Izglītības programma Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas
Iegūstamā kvalifikācija Video operators
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Video operators veic un pārzina filmēšanas procesus, prot izveidot dažāda formāta audiovizuālos darbus- īsfilmas, TV raidījumus, videoklipus, videoinstalācijas, prot samontēt video, veikt video materiāla krāsu korekciju un pēcapstrādi dažādās datorprogrammās. Var strādāt multimediju, foto, video vai dizaina uzņēmumā, kā arī kļūt par pašnodarbināto, sniedzot video operatora pakalpojumus un iesaistoties dažādos audiovizuālajos projektos.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Kultūras pamati
 • Dabaszinības
 • Kultūra un māksla
 • Krievu valoda

Profesionālie mācību kursi

 • Fotografēšanas, filmēšanas, gaismošanas un skaņošanas pamatprocesi un darbu veidi
 • Radošās domāšanas attīstīšana
 • Vizuālā komunikācija
 • Audiovizuāla darba veidošanas pamatprocesi
 • Audiovizuāla darba skaņas ieraksts un apstrāde
 • Kadra kompozīcijas un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu pielietošana video filmēšanā
 • Operatora darbs televīzijā
 • Audiovizuāla darba montāža un pēcapstrāde
 • Audiovizuāla darba scenogrāfijas izveide
 • Audiovizuālu darbu veidošana multimediju jomā
 • Audiovizuālu projektu veidošana
 • Uzņēmējdarbība radošo industriju nozarē
 • Aktuālo tehnoloģiju pielietošana filmēšanā
 • Multimediju dizaina elementu pielietošana audiovizuālajos darbos
 • Fotografēšana un fotogrāfiju apstrāde
 • Tiešraides interneta un TV vidē
 • Video operatora prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes