Smago spēkratu mehāniķis

Izglītības programma Mašīnzinības
Iegūstamā kvalifikācija Smago spēkratu mehāniķis; 2.kursā iegūst zemāka līmeņa profesionālo kvalifikāciju Smago spēkratu atslēdznieks
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi pēc pamatizglītības ieguves
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Smago spēkratu atslēdznieks pēc kvalificēta speciālista norādījumiem veic spēkratu un specializētās tehnikas apkopes un remonta darbus, konstatē un novērš bojājumus, patstāvīgi veicot detaļu, mezglu, agregātu demontāžu un montāžu

SMago spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu. Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai spēkratu mehāniķim nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība un atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

Vispārizglītojošie mācību kursi

(tikai pēc pamatizglītības ieguves)

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Fizika
 • Valsts aizsardzības mācība

Profesionālie mācību kursi

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieku darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Riepu maiņa un remonts
 • Spēkratu tehniskā apkope un detaļu nomaiņa
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana (izglītojamie iegūst traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību)
 • Spēkratu atslēdznieka prakse
 • Mašīnbūves rasēšanas pamati
 • Transmisijas un gaitas iekārtas remonts
 • Motoru remonts
 • Spēkratu elektroiekārtu un vadības sistēmu remonts
 • Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
 • Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
 • Tehniskā servisa organizēšana
 • Automobiļu vadītāju sagatavošana (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāju apliecību)
 • Specializētās tehnikas ekspluatācija un apkope (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvtehnikas)
 • Specializētās tehnikas remonts (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvtehnikas)
 • Spēkratu mehāniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
Smago spekratu mehanikis
Smago spēkratu mehāniķis - prezentācija