Pieaugušo izglītības centra absolventi

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0./15/I/001 ietvaros īstenotās neformālās izglītības programmas “Datorzinības (bez priekšzināšanām)” mācību grupu 5DZnva un 6DZnva absolventi (20.10.2023.)

Profesionālās tālākizglītības programmas “Biškopība”, profesionālā kvalifikācija biškopis 9BKm mācību grupa (14.10.2023.)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” mācību grupas 19AAm absolventi (13.09.2023.)

Neformālās izglītības programmas “Angļu valoda (ar pamatzināšanām)” mācību grupas 1Am absolventi (29.05.2023.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Būvdarbi” profesionālā kvalifikācija namdaris mācību grupas 5NDp absolventi (20.05.2023.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks mācību grupas 1BGp absolventi (20.05.2023.)

 

Profesionālās tālākizglītības programmas “Biškopība”, profesionālā kvalifikācija biškopis mācību grupas 8BKm absolventi (29.04.2023.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0./15/I/001 ietvaros īstenotās neformālās izglītības programmas “Datorzinības (bez priekšzināšanām)” mācību grupas 2DZnva absolventi (27.12.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 17DAp mācību grupas absolventi (08.12.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 15DAp mācību grupas absolventi (02.12.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 12DAp mācību grupas absolventi (24.11.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 14DAp mācību grupas absolventi (16.11.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas moduļu kopas Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana (CAD/CAM programmas: Rhinocero, Alphacam) un Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām 1DKMp mācību grupas absolventi (27.08.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programma ”Meža apsaimniekošanas pamati” mācību grupas 2MAp absolventi (23.07.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Būvdarbi”, profesionālā kvalifikācija namdaris 3NDp un 4NDp  mācību grupas absolventi (22.07.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” absolventi (20.07.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programma ”Meža apsaimniekošanas pamati” mācību grupas 1MAp absolventi (09.07.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē” 7IDMp un 8IDMp mācību grupas absolventi (02.07.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija konditors 2KDp mācību grupas absolventi (10.06.2022.)

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0./15/I/001 ietvaros īstenotās neformālās izglītības programmas “Datorzinības (bez priekšzināšanām)” mācību grupas 1DZnva absolventi (06.06.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija konditors 3KDp mācību grupas absolventi (04.06.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” absolventi (21.04.2022.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” absolventi (19.04.2022.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” absolventi (19.04.2022.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” absolventi (08.01.2022.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis absolventi (08.01.2022.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” absolventi (18.12.2021.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Būvdarbi”, profesionālā kvalifikācija namdaris absolventi (14.08.2020.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Mežsaimniecība”, profesionālā kvalifikācija mežsaimniecības tehniķis absolventi (14.08.2020.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” , profesionālā kvalifikācija pavārs absolventi (14.08.2020.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” , profesionālā kvalifikācija konditors absolventi (13.08.2020.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis absolventi (10.08.2020.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas : “Harvestera operatora darbi” un “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē” (14.12.2019.)

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas “Mežsaimniecība” ar iegūstamo prfesionālo kvalifikāciju mežsaimniecības tehniķis abolventi (06.12.2019.)

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. Kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība” abolventi (30.11.2019.)

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Mežsaimniecība” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju mežsaimniecības tehniķis absolventi (14.06.2019.)

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmas programmēšana” abolventi (11.06.2019.)

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē” abolventi (14.03.2019.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība” absolventi (01.03.2019.)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Hārvestera operatora darbi” absolventi (15.02.2019.)