Namdaris

Izglītības programma Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija Namdaris
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Namdaris ir būvniecības speciālists, kurš izgatavo, montē, demontē un atjauno dažādu koka konstrukciju ēkas un būvē koka būvkonstrukcijas jaunbūvēs, atjaunojamās un pārbūvējamās ēkās un veic masīvkoku konstrukciju restaurāciju saskaņā ar tehnisko rasējumu un darba kvalitātes prasībām. Namdaris var strādāt uzņēmumā un individuāli.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai namdarim ir nepieciešama motorzāģa vadītāja kvalifikāciju apliecinoša apliecība.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Fizika
 • Valsts aizsardzības mācība

Profesionālie mācību kursi

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba un darba vietas organizēšana
 • Darba rīku un mehānismi pielietošana
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Ēkas pamatu būvniecība
 • Ēkas karkasa būvniecība
 • Jumta un plakņu vēdināšanas un izolācijas ierīkošana
 • Jumta konstrukciju veidošana un uzstādīšana
 • Būvgaldniecības darbi
 • Guļbūves ēku būvniecība
 • Masīvkoku konstrukciju restaurācija
 • Namdara prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes