Mežsaimniecības tehniķis

Izglītības programma Mežsaimniecība
Iegūstamā kvalifikācija Mežsaimniecības tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mežsaimniecības tehniķis organizē un veic meža atjaunošanas, kopšanas un koksnes ražas novākšanas darbus. Novērtē meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību atbilstoši plānam. Veic dabas vērtību identificēšanas un mežaudžu uzmērīšanas darbus. Uzskaita izlietotos materiālus, veic izpildīto darbu izmaksu vienkāršu kalkulāciju.

Mežsaimniecības tehniķim darbu izpildei nepieciešama B kategorijas autovadītāja un motorzāģa lietošanas apliecība.

Mežsaimniecības tehniķis strādā meža apsaimniekošanas, mežkopības vai mežizstrādes uzņēmumos, kā arī saimniecībās ar meža īpašumu.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Fizika
 • Valsts aizsardzības mācība

Profesionālie mācību kursi

 • Mežsaimniecības pamati
 • Meža darbu plānošana
 • Meža atjaunošana un kopšana (izglītojamie iegūst motorzāģa vadītāja apliecību)
 • Autovadītāju apmācības programma (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāja apliecību)
 • Traktortehnikas apmācības programma (izglītojamie iegūst traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību)
 • Mežizstrāde
 • Meža apsaimniekošana
 • Medību saimniecība
 • Meža augsnes apstrāde
 • Koku stādu audzēšana
 • Mežsaimniecības tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Komunikācijas prasmes