Jumiķis

Izglītības programma Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija Jumiķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene, darba vidē balstītas mācības
Mācību ilgums 4 gadi pēc pamatizglītības ieguves
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Jumiķis ir būvniecības speciālists, kurš veic jumtu renovācijas, izbūves, dažādu jumtu segumu materiālu ieklāšanas un fasādes atjaunošanas, papildaprīkojuma un detaļu montēšanas un jumta apkopes darbus, kā arī sastatņu montēšanu, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un darba kvalitātes prasībām.

Vispārizglītojošie mācību kursi

(tikai pēc pamatizglītības ieguves)

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Fizika

Profesionālie mācību kursi

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju uzgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba un darba vietas organizēšana
 • Darba rīku un mehānismu pielietošana
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Jumta un plakņu vēdināšana un izolācijas ieklāšana
 • Jumta konstrukcijas un apakškonstrukcijas elementu iestrāde
 • Jumta aprīkojuma un drošības sistēmu ierīkošana
 • Jumta seguma un papildaprīkojuma tehniskā stāvokļa uzturēšana
 • Jumta konstrukciju veidošana un uzstādīšana
 • Jumta un fasādes seguma klāšana un krāsojuma atjaunošana
 • Jumta segumu un pamatnes ūdens novadīšanas sistēmu izveide
 • Jumta un fasādes daļu nomaiņa un remonts
 • Pacēlāju izmantošana
 • Jumiķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes