Jauniešu garantija

Ogres tehnikumā ir noslēgušās mācības Jauniešu garantijas projekta ietvaros

Ar kvalifikācijas eksāmenu un diplomu par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu 2020. gada 23. oktobrī Ogres tehnikumā noslēdzās Jauniešu garantijas projekts. 2020 gada 23.oktobrī Ogres tehnikuma diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma 20 izglītojamie, tai skaitā 19 izglītojamie mācījās Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā Jauniešu garantiju projekta programmas Mežsaimniecības tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators, ietvaros, bet viens izglītojamais mācījās par saviem līdzekļiem.

 

Ogres tehnikums Jauniešu garantijas projektā iesaistījās 2014.gadā, dodot iespēju jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem iegūt profesiju un atrast savu vietu darba tirgū.

Ogres tehnikumā Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā Jauniešu garantiju projekta ietvaros kopumā 158 izglītojamie ieguva izglītības dokumenti šādās kvalifikācijās:

  • Meža mašīnu operators- 60 diplomi par iegūtu profesionālo vidējo izglītību;
  • Mežsaimniecības tehniķis- 5 diplomi par iegūtu profesionālo vidējo izglītību;
  • Kokvedēja automobīļa vadītājs- 18 kvalifikācijas apliecības, atbilstošas 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim;
  • Datorsistēmu tehniķis- 36 diplomi par iegūtu profesionālo vidējo izglītību;
  • Elektronikas tehniķis- 4 diplomi par iegūtu profesionālo vidējo izglītību;
  • Reklāmas dizaina speciālists- 11 diplomi par iegūtu profesionālo vidējo izglītību;
  • Lietvedis- 24 kvalifikācijas apliecības, atbilstošas 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim.