Izglītības programma Interjera dizains
Iegūstamā kvalifikācija Interjera dizainera asistents
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Interjera dizainera asistents veido privātu un publisku telpu interjera projektus. Veic lietotāja vajadzību, analogu un materiālu, interjera dizaina risinājumu un resursu izpēti, izstrādā funkcionālus un mākslinieciskus interjera dizaina ideju risinājumus, veido maketus un digitālas telpiskās vizualizācijas, izstrādā interjera projekta rasējumus, sagatavo dekoratīvās apdares materiālu, mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu piedāvājumu, piedalās interjera dizaina projekta īstenošanā.

Interjera dizainera asistents var patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Kultūras pamati
 • Dabaszinības
 • Krievu valoda
 • Kultūra un māksla

Profesionālie mācību kursi

 • Zīmēšana
 • Kompozīcija
 • Gleznošana
 • Dizaina domāšana
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Interjera projektēšana vienai telpai
 • Zīmēšana vides dizainā
 • Gleznošana vides dizainā
 • 3D maketēšana/modelēšana materiālā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā
 • Interjera projektēšana privātai telpu grupai
 • Arhitektūras pamati
 • Interjera dizainera asistenta prakse
 • Pasākuma vides projektēšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes