Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Izglītības programma Komunikācijas dizains
Iegūstamā kvalifikācija Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents veido interneta lapu, mobilo aplikāciju, datorspēļu, projekciju, sociālo tīklu materiālu dizainus, izstrādā animācijas un modelē 3D objektus, ir apguvis foto un video tehnoloģijas un skaņu dizaina veidošanu, lai to pielietotu reklāmās un izklaides nozares projektos. Audiovizuālās komunikācijas dizainers ir radošs, inovatīvs, spēj komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Matemātika
 • Krievu valoda
 • Kultūra un māksla
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Kultūras pamati
 • Dabaszinības

Profesionālie mācību kursi

 • Grafikas dizaina datorprogrammu lietošana
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā
 • Lietotņu un tīmekļa vietņu prototipēšana
 • Tēla un vides skicēšana
 • Zīmēšana,
 • Gleznošana
 • Kompozīcija
 • Animāciju veidošana
 • Interaktīvās vides projektu veidošana
 • 3D modelēšana, vizualizēšana animēšana
 • Skaņu dizaina veidošana
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte
 • Dizaina procesi
 • Komunikācijas dizaina projekta organizēšana un īstenošana
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Audiovizuālā komunikācijas dizainera asistenta prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes