Starptautiskā bakalaurāta pedagogi

Inese Kaupuža
Latvian Literature

Humanitāro zinātņu maģistra grāds literatūrā.
Pedagoģiskais darba stāžs – 19 gadi.
Dzīves moto: iedvesmot un virzīt uz augšu.
Inese ir miermīlīga, draudzīga, izpalīdzīga un labsirdīga. Apveltīta ar milzīgu iekšējo spēku, ļoti centīga un strādīga. Dzīvē tiecas pēc stabilitātes. Patīk skaistas un smalkas lietas. Smaids vienmēr ir papildinājums pedagoģiskajam darbam.
Vaļasprieki: adīšana.

 

 

 

Sigita Jasinska
Business Management

Maģistra grāds sociālajās zinībās – vadībzinībās.
Kvalitātes vadības speciāliste.
Pedagoģiskais darba stāžs 20 gadi,
darbs ar projektiem – 15 gadi.
Dzīves moto: beigās noteikti viss būs labi.
Ja kaut kas ir slikti, tātad tās vēl nav beigas. Sigita vienmēr cenšas atrast kopīgu valodu ar ikvienu un uzskata, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Strādājot ar jauniešiem, izmanto savu profesionālo pieredzi un piemērus, kā arī mācās pati. Patīk izaicinājumi un uzskata, ka darbs ar jauniešiem noteikti tāds ir, jo nemitīgi jāmudina audzēkņi domāt plašāk un ārpus rāmjiem.
Vaļasprieki: pavadīt aktīvi brīvo laiku kopā ar ģimeni, izzinot dabas takas.

 

Inga Lišmane
Personal and Professional Skills

Psiholoģijas un sākumskolas skolotāja, pedagogs-karjeras konsultants.
Pedagoģiskais darba stāžs – 19 gadi.
Dzīves moto: esi pozitīvs, pret citiem izturies tā kā gribētu, lai izturas pret Tevi!
Inga saskarsmē ar cilvēkiem ir pozitīva, atvērta, vienmēr smaidīga un komunikabla. Savu darbu dara ar vislielāko prieku un atbildības sajūtu.
Vaļasprieki: spēlē teātri, aktīvi sporto un daudz ceļo.

 

 

 

Linda Ozoliņa
Reflective Project

Izglītības zinātņu maģistra grāds.
Filoloģijas bakalaura grāds baltu filoloģijā.
Darba stāžs izglītības jomā kā pedagogam un vadītājam – 26 gadi.
Dzīves moto: vairot dzīvē labo.
Linda saskarsmē ar cilvēkiem ir pozitīva, izpalīdzīga, atbalstoša un komunikabla. Darbu vienmēr dara ar atbildības sajūtu un pēc vislabākās sirdsapziņas. Lindai ir svarīgs kolēģu viedoklis par aktuāliem jautājumiem, viņa aicina un pati ievēro konstruktīva daba principus.
Vaļasprieki: sports un jauna pieredze darbā un atpūtā.

 

 

Viktors Ceiruls
Computer Science

Profesionālais bakalaura grāds inženieris –programmētājs (IT).
Pedagoģiskā izglītība. Profesionālo priekšmetu pedagogs izglītības programmā datorsistēmas, datubāzes un datortīkli vairāk nekā 19 gadus.
Dzīves moto: padarīt pasauli labāku.
Viktors ir centīgs un strādīgs. Savu darbu dara ar lielu atbildības sajūtu.
Vaļasprieki: tautas dejas, ceļošana pa Latviju.

 

 

 

 

Dace Runča
Design Technologies VET Coordinator
Design and Art

Bakalaura grāds mākslā, vizuālajā komunikācijā. Mākslinieka-meistara diploms.
Profesionālo priekšmetu pedagogs 5 gadus, Latvijas dizaineru savienības biedre, profesionāla sertificēta grafikas dizainere. (Sertifikāta Nr. 037)
Dzīves moto: būt it visā ar prieku un vairot pasaulē labo un skaisto.
Dace ir vienkārša un atklāta. Patīk pozitīva, radoša, uz attīstību vedoša komunikācija. Daudz mācās pati, gan arī patīk palīdzēt mācīties citiem. Patīk apgūt jaunas iemaņas vērojot, darot un eksperimentējot.
Vaļasprieki: gleznošana, fotografēšana, lasīšana, ceļošana, dārzkopība, radoša ēdienu gatavošana.

 

 

Armands Lapiņš
VET Coordinator
Forestry and Woodworks

Pedagogs, diplomēts amata meistars, auto apkopes speciālists un mežsaimniecības tehniķis.
Pedagoģiskais darba stāžs – 5 gadi.
Dzīves moto: mācīties, mācot citus.
Armands spēj atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem, ir praktisks un komunikabls. Saprotošs cilvēks, kas spēj pielāgoties jebkurai situācijai un rast tai risinājumu. Gatavs mācīt citus un mācīties pats.
Vaļasprieki: būt ceļā.

 

 

Inga Ieraga
VET Coordinator
Electronics

Pedagoģe, Elektronikas profesionālo mācību priekšmetu pamata skolotāja.
Pedagoģiskais darba stāžs – 9 gadi.
Dzīves moto: vienmēr kustībā!
Inga ir ļoti tieša un godīga, to pašu sagaida arī no apkārtējiem. Labprāt pieņem jaunus izaicinājumus, ir ļoti atvērta visam jaunajam un nezināmajam. Patīk mācīties un iegūt jaunas prasmes dažādos profesionālajos novirzienos. Jaunapgūtajās prasmēs labprāt dalās ar audzēkņiem. Mācību procesam pieiet atraktīvi un radoši, izmanto dažādas mācību metodes.
Vaļasprieki: darboties ar datorgrafikas un e-programmām, veidot dažādus elektronikas projektus, zīmēšana, rokdarbi, veidot ziedu vainagus, izbraucieni pa Latviju un ārzemēm.

 

Anita Grauduma
English Development

Filoloģijas maģistrs, angļu valodas pasniedzēja.
Pedagoģiskā pieredze gūta jaunībā un turpinās tagad. Darba pieredze ietver darbu Ārlietu ministrijā, Latvijas Tautas frontē, globālā telekomunikāciju uzņēmumā un izdevniecībā.
Dzīves moto: mūžu dzīvo, mūžu mācies!
Katram darba mūža etapam ir būtiska nozīme, katra nodarbošanās prasa iedziļināšanos un nemitīgu pilnveidošanos. Anita priecājas, ka izdevies izaudzināt meitu, kurai viņas dzīves moto ir pašsaprotams. Vēlētos, kaut to pieņemtu arī audzēkņi.
Vaļasprieki: literatūra, māksla, mūzika un saturīga komunikācija, un tas viss jebkurā pasaules valstī.

 

Aļona Lukašenoka
Service Learning VET Coordinator
Computer Science and Administrative Work

Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnēs, uzņēmumu un iestādes vadītājs. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs.
Profesionālo priekšmetu pedagogs vairāk nekā 20 gadus, vada Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļu jau astoto gadu.
Dzīves moto: padarīt pasauli labāku.
Aļona savā attieksmē tieša un godīga, to pašu sagaida arī no apkārtējiem. Sevi mēdz saukt par mūžīgo studentu, jo labprāt mācās un pilnveidojas. Labprāt uzklausa pamatotu viedokli. Stundās labprāt eksperimentē ar dažādām mācību metodēm, rosina audzēkņus domāt un spriest, aktīvi iesaistīties mācību procesā.
Vaļasprieki: tautas dejas, lasīšana, adīšana, tamborēšana.

 

Ineta Rumpētere
VET Coordinator
Hospitality and Catering

Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Viesnīcu servisa organizatora kvalifikācija.
Pedagoģiskā darba stāžs – 27 gadi, kopš 2016. gada vada Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļu Ogres tehnikumā.
Dzīves moto: „Tas, ko tu meklē, tieši tāpat meklē tevi.” (P. Koelju)
Gribu satikties ar optimistiem un priecāties par dzīvi!

 

Ilze Brante
Headmistress of Ogre Technical School

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Darba pieredze ir saistīta ar profesionālo izglītību.
Dzīves moto: ja dara, var izdarīt!
Mērķtiecīga optimiste. Patīk darbs skolā un darbs ar audzēkņiem. Labprāt pieņem jaunus izaicinājumus. Iesaistās ar profesionālo izglītību saistītos pasākumos. Aktīvi veido un attīsta labu sadarbību ar darba devējiem, kas palīdz virzīt tehnikuma attīstību.
Vaļasprieki: mans darbs ir arī mans vaļasprieks!

 

 

 

 

Anda Bimbere
IBCP Coordinator

Eiropas un starptautisko tiesību maģistra grāds. Plaša starptautiskas vides darba pieredze; darba stāžs izglītības iestādē – 2 gadi.
Dzīves moto: nekad nav par vēlu!
Anda ciena profesionalitāti un atklātu, tiešu valodu. Viņa ir nemitīgā mainībā, no katras situācijas mācoties un pilnveidojoties. Patīk izaicinājumi un grūtības, nepatīk garlaicība un rutīna. Anda rod gandarījumu darbā, redzot, kā mainās audzēkņi, kā paplašinās viņu redzesloks un kā viņi atveras pasaulei.
Vaļasprieki: valodas, literatūra, ceļošana, garšu un sajūtu baudīšana.