Starptautiskā bakalaurāta filozofija

Ogres tehnikumā izglītības programmas “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” īstenošanu pārrauga Starptautiskā Bakalaurāta organizācija, kuras mērķis atbilstoši tās misijai ir attīstīt zinātkārus, zinošus un profesionāli prasmīgus jauniešus, kas palīdz veidot labāku un mierīgāku pasauli, izmantojot starpkultūru izpratni un cieņu. Šie jaunieši, kas atzīst mūžizglītības vērtību, nonāk pie sapratnes, ka arī citiem cilvēkiem ar visiem viņu atšķirīgajiem uzskatiem, var būt taisnība – šī ir filozofija, kas lieliski sakrīt ar Ogres tehnikuma vērtībām.

Starptautiskā bakalaurāta programmas realizēšanai Ogres tehnikums izmanto holistisko pieeju:

❇️ Jauniešiem jāiepazīst pašiem sevi. Tas nozīmē iemācīties cienīt sevi un novērtēt sevi.
❇️ Jauniešiem jāmācās attiecības. Mācoties par attiecībās ar citiem, uzsvars ir uz sociālajām prasmēm (literacy) (saskatīt sociālo ietekmi, ko mēs radām) un emocionālo inteliģenci (to, kā redz sevi attiecībā pret citiem).
❇️ Jauniešiem jāiemācās izturība. Tas nozīmē grūtību pārvarēšana, stāšanās pretī izaicinājumiem un mācība par to, kā nodrošināt ilgtermiņa panākumus.
❇️ Jauniešiem jāapgūst estētika – tas ļauj cilvēkam saskatīt skaisto, kas ir visapkārt, un vienmēr novērtēt dzīves skaistumu.

Starptautiskā Bakalaurāta programma ir vērsta uz to, lai audzēkņos attīstītu:

 • patstāvību
 • kritisko domāšanu
 • spēju sadarboties ar citiem
 • rūpēties par sevi un vidi sev apkārt
 • spēju pielāgoties situācijām
 • elastību
 • komunikācijas prasmi
 • pašapziņu
 • izpratni par ētiku un tās nozīmi pasaulē
 • prasmi analizēt informāciju
 • prasmi izdarīt izglītotus secinājumus.

Galvenais OT mērķis IBCP programmas realizēšanā ir papildus kvalitatīvai profesionālajai izglītībai piedāvāt audzēkņiem iespēju attīstīt personiskās prasmes, paaugstinot viņu konkurētspēju un nodarbinātības iespējas pēc OT absolvēšanas.

❇️ 10 iemesli, kāpēc apgūt šo programmu
❇️ Starptautiskā bakalaurāta audzēkņi